Hlavní navigace

Puran Utilities aneb vše pro údržbu počítače

Petr Tumajer

Freeware aplikace Puran Utilities poskytuje celkem dvacet nástrojů pro údržbu počítače. V přehledném uživatelském rozhraní můžete využívat funkce pro kontrolu a defragmentaci disků i registrů, odinstalování programů a další.

Sdílet

Pravidelná údržba počítače je schopna eliminovat různé problémy spojené s nestabilitou systému, zpomalením práce a snížením výkonu. Na Stahuj.cz je k dispozici celá řada freeware i shareware aplikací, které údržbu počítače usnadňují nebo dokonce automatizují. Co nám může v této poměrně široké konkurenci nabídnout volně širitelná aplikace Puran Utilities?

Jak již bylo výše uvedeno, Puran Utilities sdružuje dvacet nástrojů pro údržbu počítače. Konkrétně se jedná o tyto funkce:

 • kontrola disku (Disk Check),
 • odinstalování aplikací (Uninstaller),
 • manager programů spouštěných se startem systému (Startup Manager),
 • správce úloh (Service Manager),
 • čištění disku (Disk Cleaner),
 • odstranění prázdných adresářů (Delete Empty Folders),
 • oprava a odstranění chybných zástupců (Fix Shortcuts),
 • čištění registrů (Registry Cleaner),
 • defragmentace registrů (Registry Defrag),
 • defragmentace disku (Puran Defrag),
 • vyhledávání duplicitních souborů (Duplicate File Finder),
 • obnova souborů (Data Recovery),
 • analýza obsahu disku z hlediska obsahu, tj. typů souborů (Disk Files),
 • bezpečné vymazání souborů, tj. bez možnosti jejich obnovy (Permanent Delete),
 • přepisování disku (Wipe Disk),
 • automatické vypnutí počítače, přepnutí do režimu spánku atd. (Shutdown Timer),
 • nástroj pro dělení souborů (Splliter),
 • odstranění historie (Delete History),
 • realizace oprav v dávkách (Batch Fix),
 • přepnutí počítače do režimu s minimálními systémovými požadavky (Minimize PC).

Hlavní okno Puran Utilities.

Hlavní okno Puran Utilities.

Hlavní okno Puran Utilities

Dále jsou k dispozici funkce informačního chareakteru. Maintence Wizard zobrazuje průvodce s informacemi o hlavních funkcích programu a System Information usnadňuje přístup k informacím o systému.

Instalace

Instalace programu probíhá standardním způsobem. Průvodce vyžaduje vyjádření souhlasu s licenčním ujednáním a dále můžete volit umístění programu i název pro nabídku Start. Předposlední okno průvodce poskytuje volbu pro vytvoření zástupce na pracovní ploše.

Předposlední okno průvodce instalací.

Předposlední okno průvodce instalací.

Předposlední okno průvodce instalací

Základní nástroje pro údržbu systému

Mezi základní nástroje patří funkce pro údržbu registrů a pevných disků. Nyní se s nimi pojďme podrobněji seznámit.

Čištění registrů a jejich defragmentace

Nástroj Registry Cleaner je schopen skenovat registry a vyhledat chybné vstupy. Pod tlačítkem Settings jsou k dispozici uživatelské volby pro výběr kontrolovaných kategorií. Po nalezení chyb v registru je možná jejich okamžitá oprava tlačítkem Fix. Aplikace nevytváří žádné body obnovy, a proto je při realizovaných akcích opatrnost určitě namístě.

Nástroj pro čištění registrů.

Nástroj pro čištění registrů.

Nástroj pro čištění registrů

Nástroj Registry Defrag umožňuje realizovat analýzu registru a po ukončení tohoto procesu jsou zobrazeny informace o aktuální velikosti registru i velikosti po případné defragmentaci. Dále je vyjádřena úroven fragmentace v procentech. Aplikace nezobrazuje doporučení, zda je defragmenatce nutná a příslušné rozhodnutí je plně na úsudku uživatele.

Nástroj pro defragmentaci registrů.

Nástroj pro defragmentaci registrů.

Nástroj pro defragmentaci registrů

Kontrola, čištění a defragmentace pevných disků

Nástroj Disk Check představuje standardní nástroj pro kontrolu disku a opravu případných chybných sektorů. Jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje volbu disků, jejich analýzu i opravu.

Nástroj pro kontrolu disků.

Nástroj pro kontrolu disků.

Nástroj pro kontrolu disků

Nástroj Disk Cleaner je schopen vaše disky zbavit nepotřebných souborů. Tlačítko Include List umožňuje definovat soubory, které chcete do vyhledávání zahrnout a tlačítko Exclude List je naopak určeno pro definování oblastí, které budou při vyhledávání nepotřebných souborů ignorovány.

Nástroj pro čištění disků.

Nástroj pro čištění disků.

Nástroj pro čištění disků

Kromě nepotřebných souborů můžete z disku snadno odstranit také prázdné adresáře. K tomu slouží nástroj Delete Empty Foldres. Uživatelské rozhraní je podobné jako u nástroje Disk Cleaner. I zde jednoduše zvolíte požadované disky a tlačítkem Scan vyhledáte prázdné adresáře. Potom je můžete pohodlně odstranit.

Pro úsporu místa na disku můžete využít také funkci Duplicate File Finder, která umožňuje nalezení duplicitních souborů a jejich odstranění.

Zvláštní pozornost si zaslouží nástroj pro defragmentaci disků Puran Defrag. V tomto případě se jedná o pokročilý nástroj, který umožňuje nejen analýzu disku a jeho defragmentaci, ale také podrobnější konfiguraci tohoto procesu (záložka Additional Operations) nebo automatizaci a plánování (záložka Automatic Defragmentation).

Volby pro plánování defragmentace.

Volby pro plánování defragmentace.

Volby pro plánování defragmentace

Další nástroje

Pro zabezpečení soukromí jsou k dispozici nástroje Permanent Delete, Wipe Disk a Delete History. V uživatelském rozhraní nástroje Permanent Delete můžete pohodlně vytvořit seznam souborů a ty potom odstranit bez možnosti jejich obnovy. Jsou zde k dispozici volby pro přepsání uvolněného místa náhodnými daty a to 1x - rychlé vymazání s nízkou bezpečností, 3x - střední rychlost a úroveň bezpečnosti, 7x - pomálé vymazání s vysokou bezpečností. Pro přepsání (definitivní odstranění) dat z kompletních disků nebo jejich prázdných částí je dobře využitelný nástroj Wipe Disk. I zde jsou k dispozici výše uvedené volby pro počet přepsání. Nástroj Delete History je schopen pohodlně odstranit historii webových prohlížečů, aplikací a programů. Z webových prohlížečů jsou podporovány Internet Explorer, Mozzila Firefox a Google Chrome.

Nástroj pro odstranění historie.

Nástroj pro odstranění historie.

Nástroj pro odstranění historie

Omylem smazané soubory lze obnovit nástrojem Data Recovery. V uživateslkém rozhraní nástroje je k dispozici 7 úrovní pro nastavení obnovy. V první úrovni je obnoven nejvyšší možný počet souborů , ale proces probíhá nejnižší rychlostí. Rychlost procesu se zvyšuje s nastavenou úrovní a počet obnovených souborů se snižuje.

K zajímavým a užitečných funkcím patří nástroj Splitter, který je určen k rozdělení velkých souborů na více částí. V příslušném okně je k dispozici pole pro zdrojový soubor, výstupní adresář a uživateslké volby pro nastavení maximální velikosti výstupních souborů. Nástroj je schopen vytvářet dávkové soubory (BAT) nebo spustitelné soubory (EXE) pro opětné spojení rozdělených souborů.

Nástroj pro dělení souborů.

Nástroj pro dělení souborů.

Nástroj pro dělení souborů

Aplikace disponuje také jednoduchým nástrojem pro odinstalování aplikací. V okně Uninstaller je zobrazen seznam instalovaných aplikací a pro zvolenou aplikaci můžete zobrazovat informace, verifikovat signaturu nebo realizovat její odstranění ze systému (tlačítko Uninstall). Toto tlačítko zprostředkuje pouze přístup k odinstalátoru vybrané aplikace a pokud spolu s aplikací nejsou odstraněny i její záznamy v registrech, je nutné použít manulální odstranění zázmamů (tlačítko Remove Entry) nebo funkci Force Unistall. Proto je tento nástroj vhodný spíše pro zkušenější uživatele.

Nástroj Batch Fix je určen pro automatizaci celkové údržby počítače. Příslušné okno obsahuje volby pro výběr testů. Zvolené testy je potom možné realizovat jediným kliknutím. Navíc jsou k dispozici nástroje pro plánování vybraných akcí údržby. Zde jsou k dispozci volby pro realizaci oprav s denní, týdenní nebo měsíční periodou a navíc je k dispozici volba pro realizaci akcí při nečinnosti pevného disku. Proto můžete celý proces snadno automatizovat.

Konfigurace automatické údržby a její plánování.

Konfigurace automatické údržby a její plánování.

Konfigurace údržby a její plánování

Závěr

Aplikace Puran Utilities představuje opravdu komplexní nástroj pro údržbu počítače. Jsou zde k dispozici veškeré potřebné nástroje pro základní údržbu registrů i pevných disků. Navíc se zde můžete setkat i s některými netradičními, ale užitečnými funkcemi. Kladně hodnotím nástroj pro dělení souborů a odstranění prázdných adresářů. Ke kladným vlastnostem patří i funkce pro přepisování prázdných oblastí disků.

Na druhou stranu jsou některé nástroje vhodné spíše pro pokročilejší uživatele. Týká se to například výše zmíněného nástroje pro odinstalování aplikací. V tomto případě zcela jistě odvede lepší práci volně šiřitelná aplikace Revo Uninstaller, která byla představena v dříve uveřejněném článku "Revo Uninstaller - Pomocník pro úplné odinstalování"

V porovnání se sofistikovanějšími a placenými aplikacemi pro údržbu počítače (např. TuneUp Utilities - viz. článek "TuneUp Utilities 2012: optimalizovaný počítač pro rok 2012") postrádám v aplikaci Puran Utilities možnosti pro tvorbu bodů obnovy. Tato funkce by se jistě hodila méně zkušeným uživatelům například při čištění registru nebo disku.

Zvláštní pochvalu si Puran Utilities zaslouží za nástroj pro defragmentaci disků. Tento nástroj je přehledný snadno ovladatelný a disponuje možností plánování automatické defragmentace. Na Stahuj.cz je k dispozici také v podobě samostatné apliace pod názvem Puran Defrag Free Edition.

Kladně hodnotím také možnosti konfigurace a plánování celkové údržby počítače. Proto je Puran Utilities schopen v konkurenci dalších freeware nástrojů pro údržbu počítače zaujmout důstojné a konkurenceschopné místo.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty