Hlavní navigace

 Square - 세상을 바꾸는 명함 1.1.1

1. What is Square?
세상에서 가장 작은 자기소개서 명함.
스퀘어는 나만의 명함을 직접 만들고
언제 어디서나 손쉽게 교환하는 모바일 비즈니스 서비스 입니다.

2. 내 명함 만들기
중요한 미팅에서 명함이 없어 곤란했던 적 없으세요?
스퀘어에서 제공하는 다양한 템플릿 중 선택하여
나만의 특별한 명함을 바로 지금 만들어보세요.

3. 명함 보내고 받기
명함을 보낼 사람에게 4자리 숫자키만 알려주세요.
받을 사람이 숫자키를 입력하면 3초만에 교환 완료!
상대방이 스퀘어를 설치하지 않았다면 링크으로 전달할 수 있습니다.

4. 힘들게 타이핑하지 마세요.
받은 명함의 정보를 터치하여 바로 전화를 걸고,
이메일을 보내고 주소를 확인할 수도 있습니다.

5. 정리하지 마세요.
교환한 명함은 자동으로 정리되어
이름 순, 회사 순으로 확인할 수 있습니다.

6. 세상을 바꾸는 명함
전세계적으로 종이의 하루 사용량은 100만톤.
비록 한 장의 명함일지도 모르지만
작은 움직임이 모여 나무를, 숲을, 지구를 살릴 수 있습니다.

스퀘어의 기기 접근 권한 안내
스퀘어 앱은 서비스 운영에 필요한 권한만을 사용자에게 요구하며, 모든 권한은 사용자의 선택에 따라 허용 여부를 결정합니다.

1) 연락처 : 앱을 사용하는 사용자와 휴대폰 연락처의 사용자를 비교하여 사용자에게 추천을 하는 경우 사용자 휴대폰 연락처에 접근하는 권한을 요청하고 사용됩니다.

2) 카메라 : 명함에 촬영한 이미지 또는 영상을 입력 요청할 경우 카메라에 접근 권한을 요청하고 사용됩니다.

3) 사진첩 : 명함에 사진첩의 이미지 또는 영상을 입력 요청할 경우 사진첩 라이브러리에 접근 권한을 요청하고 사용됩니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o Square - 세상을 바꾸는 명함

 • Verze programu

  1.1.1
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  47,87 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty