Hlavní navigace

 후다닥 1.0

√ 동네의사 Q&A
- 건강관련 질문을 했는데 답변 못 받으신 적 많이 있으시죠?
의사 선생님과 후다닥 학술팀은 답변을 반드시 약속 드려요.
- 질문 작성시 ‘지역 설정’을 설정해보세요.
우리 동네 의사 선생님들이 답변을 해주세요.
- 의사 선생님 답변에 학술팀 답변까지! 근거 중심의 믿을만한 답변을 드려요.
- Q&A마다 답변 선생님의 병원정보가 연결되어 있어요.
클릭해서 병원정보를 확인하고 병원에 방문해보세요.

√ 건강캘린더(건강기록, 건강앨범, 가족공유)
- 건강관련 긍정, 부정 아이콘 클릭으로 매일 매일의 건강상태를 기록해보세요.
- 한 달에 몇 일 머리가 아팠는지 잘 모르시죠?
매일의 건강기록을 종합해서 볼 수 있는 통계화면도 제공하고 있어요.
- 우리 아이, 부모님의 건강기록을 서로 공유해보세요.
후다닥 회원이면 누구나 가족 공유기능을 간편하게 신청 및 이용하실 수 있어요.
- 건강앨범에는 약 봉투, 건강검진 결과지 사진을 찍어서 저장해보세요.
병원 진료받을 때 선생님께도 보여드리고, 가족과도 공유할 수 있답니다.

√ 병원∙약국 찾기
- 영∙유아 예방검진기관, 5대 암(간암, 위암, 폐암, 대장암, 유방암)검진기관은 도대체 어디 있지?? 후다닥 병원·약국 찾기에서는 조건검색으로 쉽게 찾으실 수 있어요.
- 이 병원, 저 병원 찾아도 비교하기 어려우셨죠?
병원 비교기능을 통해 한 화면에서 내가 선택한 병원정보를 비교할 수 있어요.
- 병원에서 직접 입력한 주차정보를 미리 확인하고 주차 걱정 없이 병원을 방문해보세요.

√ 셀프 체크
- 후다닥이 개발한 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 육아성장상태 자가진단 프로그램!
몇 가지 정보 입력만으로 나의 상태, 우리 아이 발육상태를 확인할 수 있어요.
- 자가진단 결과는 고이고이 저장해서 언제든지 확인할 수 있어요.
(단, 후다닥 회원만 가능)
- 자가진단 질환과 관련 있는 병원정보, 건강정보도 한 화면에서 모아볼 수 있어요.

√ MY 건강지식
- 질환백과 : 질환에 대한 모든 것!
증상별, 질환별로 질환정보 및 관련 콘텐츠를 동시에 볼 수 있어요.
- 건강포인트 : 후다닥 학술팀이 근거 중심으로 만든 건강 콘텐츠를 웹진, 동영상, 카드뉴스 형태로 제공해드려요.
- 건강꿀팁 : 건강보험, 검사장비 등 각종 건강에 대한 꿀팁을 제공해드립니다.
- 내가 먹는 약은? : 후다닥에서는 의약품, 건강기능식품, 의약외품 정보까지 찾아보실 수 있어요. 환자용 복약안내문(팜포트)은 보너스!

√ 후다닥 지수
- 건강관리를 위한 작은 실천! 이제 외출하기 전에는 후다닥 지수를 꼭 확인하세요.
- 날씨 관련정보(미세먼지, 자외선, 불쾌지수) 및 질환 관련정보(식중독, 천식/폐질환, 감기, 뇌졸중지수)를 후다닥 캐릭터가 알려드려요

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 후다닥

 • Verze programu

  1.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  17,7 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty