Hlavní navigace

 동산제일교회 2.60

1. 동산제일교회는
예장(합동)교단에 속한 교회로 성경적 건강한 교회를 지향하고 하나님
나라 가치로 선교와 구제에 최선을 다합니다.

2. 교회표어
하나님의 목적을 이루는 교회

3. 교회 존재 목적
- 예배를 통해 하나님의 임재를 찬양하기 위하여 존재합니다.
- 사역을 통해 하나님의 사랑을 나타내기 위하여 존재합니다.
- 전도를 통해 하나님의 말씀을 전하기 위하여 존재합니다.
- 교제를 통해 하나님의 한 가족으로 만들기 위하여 존재합니다.
- 양육을 통해 하나님의 백성을 교육하기 위하여 존재합니다.

4. 우리의 생활원리 (UIOF)
- 위로, 하나님만 바라보겠습니다. 하나님보다 더 사랑하는 것이 없게
하겠습니다.
- 안으로, 상호 책임지는 몸된 교회공동체를 세워나가겠습니다.
- 밖으로, 불신자를 만나 구원하는 삶을 살겠습니다.
- 앞으로, 대를 이어 증거할 지도자를 계속해서 만들어 가겠습니다.동산제일교회비전

1. 교회사명선언문
천국복음을 열방에 전파하여 하나님의 비전을 이룬다.

2. 비전공동체
- 예배 : 하나님을 높이고 경배한다.
- 교제 : 교제를 통해 하나를 이룬다.
- 성장 : 훈련을 통해 성장을 이룬다.
- 섬김 : 사역을 통해 교회를 세운다.
- 선교 : 전도를 통해 주님을 전한다.

3. 핵심가치
- 열정적으로 하나님을 사랑한다.
- 삶에서 예수님을 주인으로 모신다.
- 하나님과 사람 앞에 구별되게 산다.
- 공동체 안에서 성장하고 성숙한다.
- 언제나 서로를 축복하고 격려한다.
- 기도와 성령의 능력으로 사역한다.


교회명 : 동산제일교회
주소 : (13991) 경기도 안양시 만안구 안양로 372 (안양동) 40
홈페이지 : http://dsjeil.org
전화번호 : 031-446-7485

* 100% 연동형 앱 : 홈페이지에 등록된 내용, 게시물, 설교영상, 사진 등의 콘텐츠를 앱과 100% 연동하여 실시간으로 앱을 통해 확인할 수 있습니다.
* 푸쉬 알림메시지 자동발송: 홈페이지에 게시물, 사진, 동영상이 신규 등록 될 경우에 자동 알림 메시지를 받을 수 있습니다. 사용자가 원하는 게시판만 선택하여 수신이 가능하며, 전체 공지 발송도 가능합니다.
* 설교방송 시청 : 동영상 설교방송을 앱에서 시청이 가능하며, 다운로드 가능한 동영상의 경우 WiFi 지역에서 다운받아 네트워크 연결 없이도 시청이 가능합니다. ( 동영상 시청시 WiFi 지역이 아닌경우 데이터 수신료가 발생될 수 있습니다. )
* 게시물, 사진 등록 : 글쓰기가 가능한 게시판과 앨범에서는 앱에서 직접 글등록 및 사진을 찍어서 바로 등록이 가능합니다.
* SNS연동 : 게시물 내용을 트위터, 페이스북 계정으로 로그인하여 공유할 수 있습니다.

동영상 데이터의 경우 WiFi 지역이 아닌 경우 통신사와 계약된 요금제에 따라 데이터 사용료가 부과될 수 있으므로 참고해 주시기 바랍니다.
동영상 콘텐츠는 지역, 네트워크환경(WiFi, 3G, 4G)에 따라 속도차가 있을 수 있습니다.
사진 업로드의 경우 단말기의 종류에 따라 업로드가 되지 않는 단말기도 있습니다.

교회사랑넷 앱 고객지원실 : 1661-9106
홈페이지 : http://www.church-love.net

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 동산제일교회

 • Verze programu

  2.60
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  742 kB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  19. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty