Hlavní navigace

 똑똑 과학단추 1.0.3

◈ 설명
똑똑 과학단추 앱은 동식물의 한살이, 환경의 변화, 도구의 사용 등 재미있고 다양한 영역의 과학 활동을 하며 과학에 대한 흥미와 재미를 길러 주는 교육용 과학 학습앱이에요.

◈ 특장점
하단의 링크를 눌러 AR 인식 이미지를 앱의 카메라에 인식하면 콘텐츠를 이용할 수 있어요. 체험하기 버튼을 눌러 학습을 바로 시작 할 수도 있어요. 재미고 다양한 활동으로 과학을 재미있게 익힐 수 있어요.

◈ 자연 관찰 활동
동식물의 단계적 성장 과정을 다양한 조작 활동으로 재미있게 관찰해보는
활동이에요!

◈ 환경 이해 활동
간단한 조작으로 다양하게 변화하는 연출 애니메이션을 보며, 쉽고 재미있게
환경의 변화를 이해하는 활동이에요!

◈ 도구 미션 활동
물체나 도구의 쓰임새 및 특성을 간단한 미션을 통해 쉽고 재미있게 학습할 수 있는 활동이에요!

◈ 사용 방법
1. 「똑똑 과학단추」 앱을 실행합니다.
2. 상단의 '체험하기'버튼을 눌러 각 주제 별 내용을 학습합니다.
3. 웹 페이지 (http://cdn.allng.com/imgs/s_science/s_science.html) 에서 제공하는 AR 인식 이미지를 인식하여 학습을 할 수도 있습니다.
4. '체험하기' 버튼을 누르면 단어카드를 인식하지 않아도 단어 학습 활동을 체험할 수 있습니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 똑똑 과학단추

 • Verze programu

  1.0.3
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  1,45 GB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  21. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty