Hlavní navigace

 토익 단어, TOEIC 단어장 1.11.0

토익 단어, 영어 단어 앱, 토익 단어!

제공 기능
- 하루에 암기할 정도에 토익 단어를 나누어 제공
- 테스트를 통해 그날 암기한 토익 단어를 확인할 수 있음
- 영어 단어 발음을 음성으로 제공
- 파트별, 유닛별, 전체 토익 단어를 복습하는 기능 제공
- 즐겨찾기: 암기가 잘 안되는 단어는 별 모양 버튼을 눌러 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- 복사 기능: 단어 리스트에서 단어를 길게 누르면 단어가 복사됩니다. 복사된 단어를 인터넷 등에서 검색하여 좀 더 깊게 공부하실 수 있습니다.
- 학습 진행률 설정/초기화: 파트 또는 유닛을 길게 눌러 학습 진행률을 설정하거나 초기화할 수 있습니다.

토익 단어는 영어 단어를 공부하기 쉽게 나누어 제공하고 있습니다.
매일 매일 누구나 쉽게 공부할 수 있도록, 하루에 암기할 수 있는 단어량으로 토익 영어 단어를 나누어 제공하고 있습니다.
또한, 그날 공부한 토익 단어를 테스트를 통해 확인할 수 있습니다.

토익 공부를 이제 막 시작하셨나요? 영어 단어 발음을 잘 모르시나요?
걱정하지마세요. 토익 단어는 여러분께 영어 단어 발음을 발음 기호로 보여드리고, 영어 음성도 지원하고 있습니다.
토익 단어를 듣고 보면서 공부할 수 있습니다.

단어 공부는 역시 반복이죠! 공부한 토익 단어를 파트별, 유닛별, 전체 단위별로 복습할 수 있습니다.
자주 틀리는 단어는 더 자주 복습이 가능하도록 지원하고 있습니다. 여러분이 앱을 더 많이 사용할수록 여러분에 맞는 맞춤형 단어장이 됩니다.

모든 단어는 앱을 다운로드할 때, 앱과 함께 설치됩니다. 따라서 언제 어디서든 토익 단어 공부를 할 수 있습니다.

토익 단어 공부, 영어 단어 공부, 이제 토익 단어와 시작해 보세요,

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 토익 단어, TOEIC 단어장

 • Verze programu

  1.11.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  24,96 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty