Hlavní navigace

 핑크퐁! 인기동요∙동화 47.4

아기 상어 뚜루루뚜루~ 귀여운 뚜루루뚜루~ 바닷속 뚜루루뚜루 아기 상어!
최고의 인기동요, 상어 가족을 다양한 버전으로 만나보세요!

전국 어린이집과 유치원에서 선택한 최고의 유아 교육 앱!
1,500여개의 재미있는 동요 동화가 가득한 핑크퐁! 인기동요∙동화와 함께
언제 어디서나 편리하게 즐기세요~

# 어린이집 필수(누리과정 수록) 동요 + 최고 인기 율동 동요 + 영어 율동 동요가 무려 550여곡!!
곰 세 마리 | 작은 별 | 올챙이와 개구리 | 멋쟁이 토마토 | Twinkle, Twinkle, Little Star | The Alphabet Song | Muffin Man 등 인기 동요 수록

# 알파벳을 재미있게 배울 수 있는 ABC 동요 시리즈
Pre-School 수업교재 채택 abc 파닉스 영어 동요 | 손으로 몸으로 만들며 배우는 ABC Dance 동요 등 다수 수록

# 옛날 옛적 할머니가 들려주시던 깔깔깔 "전래동화" 시리즈
혹부리 할아버지 | 호랑이와 곶감 | 팥죽 할머니와 호랑이 등 다수 수록

# 우리 아이 똑똑해지는 "이솝 이야기" 시리즈
해와 바람 | 시골 쥐와 서울 쥐 | 양치기 소년 등 다수 수록

# 공룡, 자동차, 공주 친구들의 이야기를 만날 수 있는 창작 동화 시리즈!

# 루돌프와 산타 할아버지의 이야기를 즐길 수 있는 크리스마스 동화 수록!

# 핑크퐁! 놀이터를 통해 다양한 어린이 앱으로 놀러 가 보세요.
색칠 놀이 | 영어 명작 동화 | 인기 캐릭터 스티커북 등 재미있는 볼거리, 즐길거리가 가득

아이들이 좋아하는 동요와 동화가 [핑크퐁! 인기동요∙동화]에 모두 있어요!
새로운 동요와 동화는 계속 업데이트됩니다. 기대해 주세요!

[핑크퐁! 인기동요∙동화]와 관련해 궁금한 사항은,
cs@smartstudy.co.kr로 메일 보내 주시면 보다 빠른 답변을 받으실 수 있습니다.

► 접근권한 안내
※ 2017년 3월 23일부로 시행된 정보통신망법 제 22조의2(접근권한에 대한 동의)에 준수하여 앱 서비스 이용 시 꼭 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내드립니다.
※ 각 권한은 고객님의 세부적인 개인정보 수집이 아닌 앱 이용 시, 기능 활성화를 위해 요청하고 있습니다.
※ 선택적 접근 권한의 경우 허용에 동의하지 않으셔도 앱 사용이 가능합니다.

[필수적 접근 권한]
기기 ID 및 통신 기록: 최초 실행 시, 앱 서비스 사용 최적화를 위해 이 기능에 접근합니다. 앱 상태(버전)확인 용.

[접근권한 철회 방법]
휴대폰 설정 > 어플리케이션 관리 > 핑크퐁! 인기동요∙동화

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 핑크퐁! 인기동요∙동화

 • Verze programu

  47.4
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  74,16 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Čínština
  • ,
  • Japonština
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  8× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty