Hlavní navigace

 깨비키즈 깨비 공룡탐험 1.5

짜자잔~

기대하시던 깨비키즈 5번째 어플리케이션이 출시 하였어요!

고객님들께서 기다리시던 이번 어플은 -깨비 공룡탐험-


- 좋은 아빠, 엄마가 될 수 있는 절호의 기회!

- 깨비키즈 고객님들이 기다리던 그 어플!

아이들이 무척 좋아해요. 특히 남자아이들에겐 인기 乃


Q) Why? 깨비 공룡탐험을 사용해야 하죠?

A) 두둥! 타 어플과 비교할 수 없는 방대한 스케일! 많은 양의 콘텐츠로 즐길 거리가 무척 많아요.

두둥! 믿을 수 있는 교육용 콘텐츠 : 고객님들께서 원하시는 콘텐츠를 엄선해서 제공(유아 교육사이트인 깨비키즈에서 서비스되는 콘텐츠 포함)


※ 깨비 공룡탐험 콘텐츠

1. 공룡 학습관 : 100여종의 공룡에 대해 학습(이미지, 사운드, 설명)

2. 공룡 갤러리 : 공룡에 관련된 다양한 이미지(화석, 3D이미지 등)

3. 공룡 호기심 : 아이들이 공룡에 대한 궁금증을 해소해주는 콘텐츠(동영상 제공)

4. 공룡 종이접기 : 오프라인에서 활용할 수 있도록 종이를 이용한 공룡 접기 방법(동영상 제공)

5. 공룡송 : 공룡 학습을 노래를 통해 흥미 유발 및 지식을 습득하는 콘텐츠(동영상 제공)

6. 공룡 OX퀴즈, 공룡 이름 맞추기 : 학습한 내용을 게임을 통해 복습할 수 있는 기회 제공(게임)

7. 공룡스토리 : 민미와 친구들이 환상의 섬에서 펼치는 공룡들의 이야기! (동영상 제공)


깨비 공룡탐험 사용 Tip

하나, 아이들이 혼자서도 재미있게 학습할 수 있는 어플리케이션이에요. 믿고 맡겨주세요.

둘, 공룡 종이접기 콘텐츠는 아빠, 엄마와 함께 보고 집에서 같이 만들어 보세요.

※ 아이에게 관심을 갖고 같이 놀아주는 것은 아이의 정서발달에 무척 도움이 됩니다.

※ 아이와 소통하는데 있어 아빠, 엄마의 피드백은 아이에게 긍정적 효과(동기 부여, 보상 등)를 제공해요.


- 무료 콘텐츠는 깨비키즈 회원이 아니더라도 자유롭게 이용하실 수 있습니다.

- 깨비키즈 유료회원님들께서는 해당 과목 콘텐츠를 이용하실 수 있습니다.

- 구매(내부결제 $17.99) 하신 고객님께서는 모든 콘텐츠를 이용하실 수 있습니다.

▷ (주)패밀리스쿨

▷ E-mail : kebikids@gmail.com

▷ 고객센터 : 1588 - 7930
- 평일 : 오전 9시 ~ 오후 9시
- 토요일 : 오전 9시 ~ 오후 3시
- 공휴일 휴무

---------------------------------------------------------------------------------

Q. 다운로드가 되지 않아요.

A1) 3G 환경보다 Wifi에서 다운로드 받는 것을 권장합니다.

A2) 용량을 확인해주세요.

Q. 설치가 되지 않아요

A) [환경설정>휴대폰 메모리>프로그램 설치 메모리]를 확인하셔서 용량이 부족한지 확인해 주세요.

Q. 구매(내부결제) 후 잘 사용하다가 삭제 후 다시 설치 시 [재구매] 메세지가 떠요

A)내부결제로 최초 구매 시 서버에서 구매내역이 저장됩니다.

이후 재구매시 중복 결재되지 않으며, 이미 구매하셨다는 메시지와 함께 이전에 사용하신

모든 콘텐츠를 이용하실 수 있으세요.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o 깨비키즈 깨비 공룡탐험

 • Verze programu

  1.5
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  33,43 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty