Hlavní navigace

 쿠넥트 - 건국대학교 시간표 1.1.0

건국대학교 재학생만을 위한 대학생활 필수 어플리케이션 KUNNECT!

시간표를 편리하게 작성하고 친구와 공유해보세요!
"빈 시간대 검색"기능을 통해 추가할 수 있는 강의만 검색하고
타 시간표 서비스에서는 세세하게 알려주지 않는 "타 학과 수강제한 정보",
그리고 실시간으로 업데이트하고 학년 별로 알 수 있는 수강인원 조회 기능까지!

건대생의, 건대생에 의한, 건대생을 위한 어플리케이션으로
모든 재학생이 편리하게 수강신청을 할 수 있도록 세세한 부분까지 도와드립니다.

--

주요기능 :

1. 시간표 작성
- 수강편람에서 E사에서는 알려주지 않는 비고사항까지 앱에서 편리하게 열람가능
- 듣고싶은 강의만 고르면 자동으로 경우의 수를 계산하는 기능 제공
- 강의정보를 포탈 홈페이지로 연결하지 않고 앱에서 바로바로 열람 가능
- 강의실 위치를 모르는 신입생을 위한 강의실 지도 표시

2. 학교 생활정보
- 도서관, 학생포털, 위인전 등 교내 주요 부서 및 서비스 바로가기
- 오늘의 학식 안내 (준비중, 다음 업데이트 때 반영 예정)

3. 뉴스피드
- 내 맘대로 정하는 닉네임과 함께 즐기는 우리학교 익명 커뮤니티
- 학교 재학생 인증이 완료된 회원만 사용할 수 있어요!
- 다른 회원과의 1:1 쪽지
- 댓글, 답글, 게시글 추천 푸시알림
- 과도한 욕설 및 비방을 예방하기 위한 모니터링 가동중

--

PC에서 쿠넥트를 접속하면 보다 편리하게 시간표를 작성할 수 있습니다.
웹사이트 : https://www.kunnect.net
페이스북 : https://goo.gl/zPdLcP

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 쿠넥트 - 건국대학교 시간표

 • Verze programu

  1.1.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  55,26 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  20. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty