Hlavní navigace

 서울역사박물관(청계천박물관) 스마트 도슨트앱 1.1.1

서울역사박물관 관람전용 스마트 도슨트앱은 IoT기반의 비콘 스캔기능을 이용하여 다국어 전시설명과 함께 서울시 및 각 구청별 문화행사정보를 실시간으로 제공 받을 수 있으며, 도시모형영상관에 설치된 서울시 축소모형 조망용 특수조명을 스마트폰을 이용하여 관람객이 직접 제어 가능하고 각 전시실의 전시내용을 VR/AR을 통해 사이버투어 및 유물의 대한 정보를 텍스트와 음성, 영상 등의 멀티미디어 콘텐츠를 제공합니다.

1. (비콘) 전시콘텐츠안내 / 문화행사 정보안내
서울역사박물관, 청계천박물관의 각 전시실의 전시콘텐츠에 대한 설명을 다국어와 멀티미디어를 통해 제공받을 수 있음. 비콘 스캔 기능 사용시 가장 가까이 있는 전시콘텐츠에 대한 설명을 실시간으로 제공함.
도시모형영상관 내에 설치된 비콘을 스캔하여 가까운 자치구역의 문화행사 정보를 서울시 API를 사용하여 관람객에게 실시간 제공.

2. IoT기반(모바일) 조명제어
도시모형영상관의 서울시 축소모형 연출용 특수조명(무빙헤드) 4기를 관람객이 소지한 스마트폰을 이용하여 직접 조종할 수 있음. 스마트폰 화면의 방향키로 상하좌우 움익이거나 자이로센서를 이용하여 스마트폰을 기울여 조종할 있음. 또한 스마트폰 화면의 서울지도에서 각 자치구역을 터치하여 조명을 해당 구로 바로 이동시킬 수 있음.

3. 인터랙티브 스마트 비디오/방명록
서울의 자연 또는 서울역사박물관 홍보영상의 스마트 비디오를 감상 할 수있으며, 비디오 시청중 방명록을 만들어서 메일로 보낼 수 있고, 도시모형영상관의 대형 파노라마 스크린으로 전송할 수 있음.

4. AR/VR 전시콘텐츠 안내
AR서비스는 상설전시실의 전시유물정보를 사용자의 위치를 인식하여 전시물과의 위치를 계산 후 전시물이 있는 곳에 메뉴버튼을 띄움. 버튼을 누르면 전시물에 대한 텍스트와 음성안내를 사용 할 수 있음.
VR서비스는 상설전시 및 기획전시의 전시내용을 VR파노라마를 이용하여 온라인 사이버 투어 서비스를 지원함.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 서울역사박물관(청계천박물관) 스마트 도슨트앱

 • Verze programu

  1.1.1
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  46,16 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Čínština
  • ,
  • Japonština
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  13. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty