Hlavní navigace

 슬픈 가족사 - 산장으로부터의 탈출 1.0.1

남자와 여자. 두 사람의 딸.
행복하게 살고 있던 가족이었다.
그렇지만, 갑작스러운 교통사고로 여성이 세상을 떠나면서 모든 게 달라져 버렸다.
사고 이후 남자는 행적을 감추었고 집에는 정적만이 남았다.

어느덧 혼자 사는 생활에도 익숙해진 딸에게 아빠로부터 한 통의 메시지가 도착한다.
'이번 주말 동안 함께 지낼 테니 집에서 기다려라.'
잠시 후 소녀를 데리러 온 차를 타고 아빠가 살고 있는 곳으로 간다.

도착한 곳은 어느 산속에 있는 커다란 산장.
처음 와보는 낯선 장소였다.
안으로 들어간 소녀는 가져온 짐을 내려놓고 아빠가 돌아오기를 기다린다.

소녀의 인생에서 평생 잊지 못할 1박 2일이 시작되고 있었다.


조작 방법
- 터치로 내용 진행.
- menu 아이콘으로 세이브/로드 등 메뉴 호출.

Q : 갑자기 튀어나오는 연출 같은 게 있나요?
A : 잔인한 그림이나 영상이 뜬금없이 나타나는 장면은 없습니다. 효과음이 갑자기 들려올 때는 있지만, 실제 상황에서도 있을 수 있는 수준의 연출일 뿐, 난데없이 비명 소리가 들리거나 하는 일은 없습니다.

Q : 재독 스킵과 빨리 감기의 차이는 무엇입니까? or 재독 스킵을 눌러도 아무런 반응이 없는데요?
A : 재독 스킵은 한 번 읽었던 장면을 통째로 넘겨버리는 기능입니다. 빨리 감기에 비해 압도적인 속도로 지나가는 반면 중간에 멈출 수도 없습니다.
완전하게 진행(일반적으로 한 선택지부터 다음 선택지까지 확인을 한 장면)하지 않은 부분에선 재독 스킵을 눌러도 아무런 반응을 하지 않습니다. 반복 플레이를 요구하는 게임인 만큼 재플레이 시 재독 스킵을 이용해 읽은 장면, 안 읽은 장면을 분리해서 편하게 진행할 수 있습니다.

Q : O 번 엔딩을 도저히 볼 수가 없습니다. 어떻게 해야 나오죠?
A : 처음부터 시작해서 세이브와 재독 스킵을 이용해 하나씩 체크해보시면 놓치고 지나쳐버린 부분을 체크하기 수월합니다. 도저히 모르겠으면 제작 카페(http://cafe.naver.com/mindle35 )에 질문을 올려주시거나 메일(mindle35@네이버) 로 물어봐 주시면 답변해 드리겠습니다. 내용 특성상 리뷰란 보다는 가급적 메일이나 카페를 이용해 주세요.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 슬픈 가족사 - 산장으로부터의 탈출

 • Verze programu

  1.0.1
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  97,25 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  13. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty