Hlavní navigace

 신한저축은행 스마트폰뱅킹 1.6.8

신한저축은행 스마트폰뱅킹 어플리케이션을 이용하여 계좌조회, 이체, 상품신규, 예적금담보대출 등의 금융서비스를 언제 어디서나 사용할 수 있습니다.
(※본 어플은 "신한저축은행"의 어플로서, 신한은행 스마트폰 뱅킹서비스인 "신한S-bank"와 무관함을 알려드립니다.)

제공서비스
* 예적금 신규/해지
- 인터넷 및 스마트뱅킹 상품의 가입, 해지 서비스 세공
* 대출
- 예적금담보대출 신청/상환, 대출이자납입금액 조회 서비스 제공
* 계좌조회
- 예적금 및 대출 계좌, 해지계좌에 대한 거래내역 및 상세정보 조회
- 예적금 계좌에 대한 해지 예상조회 기능 제공
* 이체
- 즉시이체 : 계좌이체 및 납입 기능 제공, 추가이체를 통한 다건이체
- 당행자동이체, CMS출금이체 서비스 제공
- 자동이체 등록 : 당행/타행이체
- 지연이체서비스
* 금융상품
- 예적금 상품 정보 상세 제공
- 대출상품 정보 상세 제공
* 뱅킹서비스
- 뱅킹관리 : 신규등록, ID조회, 비밀번호재설정, 고객정보변경 제공
- 계좌관리 : 출금계좌등록, 자주쓰는입금계좌등록, 입금계좌등록 제공
- 보안서비스 : 전자금융사기예방서비스, 이용기기등록서비스 제공
- 보안매체등록 : OTP등록, OTP시간보정 기능 제공
* 공인인증센터
- 공인인증서 가져오기/내보내기, 공인인증서 관리 서비스 제공
* 고객센터
- 영업점안내, 새소식, 자주하는질문 서비스 제공
* 은행소개
- 신한저축은행 소개
* 어플리케이션 다운로드에는 Wi-Fi(무선랜)망 이용을 권장합니다. Wi-Fi가 아닌 경우에는 무선데이터 요금이 과금될 수 있습니다.

*유의사항
신한저축은행은 보안강화, 앱 업데이트 등의 이유로 보안카드 번호 전체 등 금융정보를 요구하지 않습니다. (피싱방지 보안설정 등의 기능을 활용하여 신한저축은행 스마트폰뱅킹을 사칭한 악성 앱에 주의하시기 바랍니다.)

• 신한저축은행스마트폰뱅킹 설치 후 유해 설치차단을 위해
환경설정>보안>출처를 알수 없는 앱을 해제하시기 바랍니다. 보다 안전한 금융거래를 위해 OTP, 스마트OTP 혹은 주요 보안센터 기능을 이용하시기 바랍니다.
• 전자금융사기 예방서비스 전면 시행으로 주요 거래시 고객정보의 연락처로 추가인증 후 거래가 가능합니다.
• 업데이트가 안될 경우 설치된 신한저축은행스마트폰뱅킹 앱을 삭제 후 재설치 하시기 바랍니다.
• 임의 개조(루팅)된 스마트폰/태블릿 기기에서는 이용이 불가능합니다.

• 신한저축은행 스마트폰뱅킹을 이용하기 위해 다음 접근 권한 허용이 필요합니다.
(필수)전화
휴대폰 상태 및 본인확인 검증을 위해 접근이 필요합니다.
(필수)저장공간
공인인증서 로그인/발급/복사 등을 위해 접근이 필요합니다.

위 항목은 신한저축은행 스마트폰뱅킹에 반드시 필요하며 권한이 거부되면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.

* 설정 > 에플리케이션 관리자 > 신한저축은행스마트폰뱅킹 > 권한 메뉴에서도 설정하실 수 있습니다.

* 신한저축은행 스마트폰뱅킹은 전용 백신프로그램(V3) 실행 하에 동작하여 Virus 및 해킹 등을 검사합니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o 신한저축은행 스마트폰뱅킹

 • Verze programu

  1.6.8
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  59,73 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  2× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty