Hlavní navigace

 i-ONE뱅크 기업용 2.1.2

 • Přejít do App Store
■ 공지사항

단순뱅킹 이용 고객님들께 안내말씀 드립니다.

현재 「i-ONE뱅크 개인」앱에서 단순거래인터넷뱅킹 이용이 불가합니다. 단순뱅킹 해지 후 기업뱅킹 가입을 부탁드립니다.

*단순뱅킹 해지절차: IBK개인인터넷뱅킹 > 뱅킹관리>인터넷뱅킹관리 >인터넷뱅킹해지

*기업뱅킹 가입절차: 「i-ONE뱅크 기업용」APP > 메인화면 "개인사업자 최초계좌개설"선택 > "전자금융(기업)가입"선택

■ 주요특징
- 간결하고 직관적인 디자인으로 고객 편의성을 증대하였습니다.
- 급여이체, B2B업무, 대출, 외환 등 기업인터넷뱅킹 수준의 업무기능을 제공합니다.

■ 주요서비스
- 상품몰 : 쿠폰존,예금몰,대출몰,펀드몰,외환몰,카드몰 등
- 결재함 : 결재/실행 대기, 결재/실행 완료조회 등
- 모바일결재
- 조회 : 전체계좌조회, 거래내역조회, 가입펀드 수익률조회, 빠른조회서비스 등
- 이체 : 즉시이체, 여러계좌이체, 급여이체, 예약이체, 지연이체 신청 등
- 카드 : 이용내역조회, 청구서 조회, 이용한도 조회. 선결제, 카드조회/분실신고/재발급 등
- B2B전자결제 : 약정현황조회, 외상매출채권조회, 전자어음발행/배서/반환 등
- 대출 : 대출계좌조회, 이자조회/납입, 메디칼네트워크론, i-ONE소상공인대출, i-ONE소상공인보증부대출, 프랜차이즈 모바일론, 개인사업자 빠른대출상담 등
- 외환 : 외화송금(해외/국내), 수입신용장조회, 수출환어음명세조회, 환율조회 등
- 공과금 : 지로납부, 지방세, 국세, 관세 등
- 간편 송금 서비스 : 서비스 가입/해지, 간편송금 등
- 자금관리 서비스 : 서비스가입/조회/해지, 자금현황조회 등
- 부가세 매입자 납부거래 : 즉시결제, 전용계좌 일반이체 등
- 공인인증센터 : 인증서 발급/재발급/갱신/폐기, 타기관 인증서 등록 등
- 뱅킹관리 : 자동환경설정, 자주쓰는 계좌 관리, 해외IP 차단조회/등록 등


■ 선택적 접근권한
- 카메라 : 신분증 촬영, 공인인증서 복사 시 QR 코드 인식을 위해 사용합니다.
- 주소록 : 간편송금, 이체 후 SMS 전송 시 연락처를 불러올 때 사용합니다.
- 셀룰러데이터 : 셀룰러 통신환경(3G/LTE/5G)에서 원활한 앱 접속을 위해 사용합니다.

※ i-ONE뱅크(기업)는 고객님의 원활한 앱 이용을 위해 최소한의 접근권한을 요청합니다.
※ 선택적 접근권한은 동의하지 않아도 서비스를 이용할 수 있으나, 일부 기능 사용에 제한이 있을 수 있습니다.
※ 접근권한 변경 방법 : 아이폰 설정 > i-ONE뱅크(기업)
※ 설치가능 OS버전 : iOS 7.0 이상


■ 이용문의
- 1566-2566, 1588-2588
- 해외 82-31-888-8000
- 상담가능시간 : 평일 오전 9시~18시

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o i-ONE뱅크 기업용

 • Verze programu

  2.1.2
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  39,53 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  4× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty