Hlavní navigace

 이베스트 마인(MINE) - 빅데이터 주식앱(계좌개설) 1.1.2

빅데이터 기반 투자정보 검색과 개인 맞춤 주식 거래가 가능한 
이베스트 마인(MINE) App은 이베스트투자증권에서 제공합니다.

투자정보 큐레이션, 시세조회/ 매매/ 온라인업무, 개인 맞춤 [VIEW]
영역을 스와이프 기능으로 쉽게 이동하며 주식 거래를 이용할 수 있습니다.

[주요 특징]

■ 빠른 계좌개설과 주식 매매
- 국내주식, ETF 실시간 시세확인 및 거래
- 앱 실행 후 즉시 주식계좌 개설 가능

■ 투자정보 큐레이션 서비스
- 투자정보 검색 서비스
- 내가 관심있는 종목의 투자정보 맞춤 제공

■ 개인화 서비스 [VIEW]
- 개인화 맞춤 정보 및 업무 기능 제공

■ 카카오톡으로 로그인하여 이용
- 카카오톡, 네이버, 페이스북 아이디로 이용 가능

■ 지문 및 간편인증 제공
- 공인인증서 대신 지문/간편인증번호로 로그인

[주요 제공 서비스]
1. 주식/ETF/ETN/ELW 매매
- 화면 이동 없이 호가에 집중하며 원하는 정보를 빠르게 확인
- 호가 화면 종목에 관한 다양한 정보를 확대 제공
- 현재가 상단을 좌우로 스와이프하여 최근 종목을 연속 조회
- 관심종목 화면을 4가지 형태로 제공

2. 개인화 서비스
- 개인화 맞춤 정보 및 업무 기능 제공
- 계좌일정, 맞춤 이벤트, 알림 내역, 자산증감추이, 권리현황 등
원하는 맞춤 정보 카드를 배치하여 한 눈에 쉽게 이용

3. 투자정보 큐레이션 서비스
- 투자정보 검색 기능 제공
- 실시간 증권 인기 키워드 및 종목 정보 제공
- 투자에 유용한 증권 관련 사이트(카페, 블로그, 웹사이트) 북마크 제공
- 로그인 시 이용자 관심사로 최적화된 투자정보 이용 가능
- 유용한 투자정보를 스크랩하고 종목메모와 연동하여 이용

4. 뱅킹/신용/대출/청약/업무
- 간편이체 스타일의 편리한 이체 화면
- 주요 온라인 지점 업무를 폰 안에서 해결

5. 다이렉트(비대면) 계좌개설
- 앱에서 빠르게 주식/선물옵션/해외선물옵션 계좌개설 가능

6. 간편인증 이용
- 지문 및 PIN등 간편인증으로 편리한 접속 및 업무 처리 가능

7. 소셜 로그인
- 카카오, 네이버, 페이스북 아이디로 로그인하여 곧바로 시세 및 투자정보 이용

8. 빵빵한 고객 리워드 혜택
- 수수료 쿠폰, 사은 캐시, 서비스 무료 체험 등 다양한
고객 리워드 혜택 알림 서비스 제공

9. 똑똑알리미 서비스
- 체결/출금/시세 알림 등 유용한 정보를 실시간 통보(Push/SMS)
- 보유종목 주요 공시를 안내하는 똑똑Plus알림 서비스 제공

[앱 접근권한에 대한 고지]
※ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제22조의 2 신설 및 동 시행령 개정에 따라 이베스트 마인 서비스 제공을 위하여 필요한 접근권한을 아래와 같이 안내해 드립니다.

- 카메라 : 사진 찍기 기능에 대한 접근권한으로, 비대면실명인증방식인 신분증 촬영시에 사용합니다. (비대면 계좌개설 시 권한 획득)

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도 이베스트 마인 서비스의 이용이 가능하나, 필요한 일부 기능 사용에 제한이 있을 수 있습니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 이베스트 마인(MINE) - 빅데이터 주식앱(계좌개설)

 • Verze programu

  1.1.2
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  217,21 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  1× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty