Hlavní navigace

 Traffic Wales Traffig Cymru 2.5

Traffic Wales brings you the latest updates and camera images from Wales' motorways and major trunk roads in this free, bilingual app.View latest disruptions and spread the word by sharing traffic alerts and pictures with your contacts. Save your favourite journeys and set notifications to check the traffic before you travel. Use the SOS feature to report incidents or to call for help if you break down but cannot reach an emergency telephone.This app covers roads managed by the Welsh Government (Wales’ motorways and major A-roads). Local roads are managed by local authorities. Trunk road and motorway information for England is provided up to approx. 20 miles from the Wales/England border and is sourced from Highways England.
 


Remember: do not use your mobile phone while driving. This app is designed for use before you travel.
 


Traffic Wales is the Welsh Government’s traffic information service delivered by the South Wales Trunk Road Agent and North & Mid Wales Trunk Road Agent.Mae Traffig Cymru'n rhoi'r wybodaeth a'r lluniau camera diweddaraf i chi o draffyrdd a chefnffyrdd Cymru ar yr ap dwyieithog hwn yn rhad ac am ddim.Gallwch weld y tagfeydd diweddaraf a dweud wrth bawb trwy rannu newyddion a lluniau o draffig gyda'ch cysylltiadau. Cadwch eich hoff siwrneiau gan osod hysbysiad i wirio'r traffig cyn i chi gychwyn. Defnyddiwch y nodwedd SOS i adrodd am ddigwyddiadau neu i alw am gymorth os yw'ch cerbyd yn torri a'ch bod yn methu cyrraedd ffôn argyfwng. Mae'r ap hwn ar gyfer ffyrdd a reolir gan Lywodraeth Cymru (traffyrdd a chefnffyrdd Cymru). Awdurdodau lleol sy'n rheoli ffyrdd lleol. Mae gwybodaeth am briffyrdd a thraffyrdd yn Lloegr ar gael ar gyfer hyd at 20 milltir y tu hwnt i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac yn cael ei darparu gan Highways England.Cofiwch: peidiwch â defnyddio'ch ffôn symudol wrth yrru. Mae'r ap hwn i'w ddefnyddio cyn i chi deithio.Traffig Cymru yw gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru a reolir gan Asiant Cefnffyrdd De Cymru (SWTRA) ac Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA).

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o Traffic Wales Traffig Cymru

 • Verze programu

  2.5
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  12,07 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  9. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty