Hlavní navigace

 [모바일 장부, 부고문자, 장례정보] 모바일 장례도우미 1.2.5

'부고문자'부터 '장부작성'까지!
장례에 대한 모든 것을 담은 신개념 ALL IN ONE 장례서비스 앱.
스마트하고 편리한 장례식, '모바일 장례 도우미'가 함께 합니다.

■ 간단하게 작성하는 부고/답례문자
생소하고 어려운 부고, 답례문자 작성하기 어려우셨죠?
'모바일 장례 도우미'가 제공하는 양식에 맞춰서 빈 칸만 입력하면 문자 완성!
- 30초만에 작성하는 부고/답례문자
- Naver지도와 연동된 모바일 부고장으로 장례식장 가는 길을 손쉽게 확인

■ 다양한 장례정보 안내
상을 치르거나, 문상을 갔을 때 장례 절차를 몰라 당황하신 적이 있으신가요?
더 이상 장례정보를 일일이 포털사이트 검색을 통해 찾아보지 않으셔도 됩니다.
- 장례진행 기본절차 안내(삼일장 절차, 제사종류)
- 종교별 장례정보(기독교, 천주교, 불교)
- 문상객 조문예절(복장, 조문예절, 헌화 및 분향, 절하는 방법 등)
- 장례이후 행정절차(사망신고, 재산상속 등)

■ 쉽고 빠른 모바일 장부
장례를 치르면서 슬프고 황망한 와중에 장부작성하는 일은 고되고 피곤합니다.
스마트한 모바일 장부로, 쉽고 빠르고 편리하게 장부를 작성하세요.
- 장부 생성 후 공유를 통해 다수의 작성자가 빠르게 장부입력
- 한문, 알아보기 힘든 글씨는 사진으로 촬영하여 저장
- 작성정보 확인을 통해 최종작성자, 작성시간, 수정횟수 확인

■ 모바일 장례 도우미 앱 이용을 위한 권한 및 목적 안내
- 카메라(필수) : 조의봉투 사진촬영
- SMS(필수) : 인증번호 수신, 부고/답례문자 발신
- 주소록(필수) : 장부공유 초대
----
개발자 연락처 :
02-992-8010

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do Google Play

Souhrnné informace o [모바일 장부, 부고문자, 장례정보] 모바일 장례도우미

 • Verze programu

  1.2.5
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  7× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  8. 10. 2017

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty