Hlavní navigace

 来电信息 2.5.10

一个获取来电归属地和其他信息(如推销、诈骗)的安卓应用。

开源项目地址: https://github.com/xdtianyu/CallerInfo
Beta 测试及交流社群: https://plus.google.com/communities/109266984412695150545

功能

1. 查询来电号码并显示悬浮窗,显示位置和其他号码信息。

2. 主界面显示最近来电列表(不会导入已有的系统通讯录)。

3. 在主界面可以查询任意电话号码信息。

4. 自定义设置卡片及悬浮窗的颜色。

5. 自定义悬浮窗, 如文字大小、透明度、位置。可以自定义显示与隐藏,如忽略已存在的联系人、去电时显示、接听后隐藏。

6. 离线查询。优先从本地的离线归属地及历史记录中查询数据并显示,没有查询到标记数据且有网络(有 WIFI 或手机未掉网)时会联网查询。

隐藏功能 (点击七次版本后出现)

1. 自定义数据源。可以自定义百度、聚合数据(360)的 API 密钥,可以自定义 API (用于适配客户信息系统)。可以设置忽略号码段来忽略查询,可以强制使用本地离线数据。

插件功能 (安装插件后出现)

1. 自动挂断。可以自动挂断匹配的标记关键字(诈骗、广告等)、归属地、起始号码(400*)。归属地可逆向匹配,如 "!西安 !咸阳" 将挂断所有除 "西安" "咸阳" 的来电。起始号码关键字添加完整号码并以空格分隔可以实现 "黑名单" 的功能。

2. 添加号码信息到系统通话记录。会添加诈骗、骚扰、广告、响一声、自动挂断等信息到系统通话记录。

说明

1. “来电信息” 的不断改进和完善离不开社区的反馈,非常感谢所有在 Play 市场、V站、酷市场留言及发送邮件反馈的朋友。

2. 应用开源免费无广告,请放心使用。APK 文件通过 Travis CI 自动生成并上传,用户可在每个 GitHub 版本发行中找到编译日志来校验文件 sha1 及 md5。

3. 请避免限制主应用及插件请求的权限。如出现来电时不显示悬浮窗,请先检查权限设置、权限管理类型应用的设置。如果安装了插件,请确保插件和主应用没有进入管理类软件的黑名单或优化项目。

4. 如果对此开源应用有任何不满、问题或建议,请在 GitHub 提交问题单或发送问题到作者邮件。非常欢迎大家反馈,来和作者一起完善这个应用。

5. 如果您觉得这个应用做的不错,欢迎在 GitHub star、在 Play 市场及酷市场 五星好评,欢迎您将此应用通过推特、微博、朋友圈等社交网络推广给更多的人。


应用开源、安全、免费、无广告,不会收集用户的任何信息,只需要极少权限:

1. 联网 (INTERNET) : 用来查询号码归属地及其他信息,查询后会记录到数据库,优先从数据库获取信息。如果数据库中号码超过 1 天,再次接到来电后会重新联网查询。

2. 悬浮窗口 (SYSTEM_ALERT_WINDOW) : 来电时在接听电话界面(包含锁屏状态)显示归属地及其他信息。

3. 电话状态 (READ_PHONE_STATE): 用来监听来电状态。有来电后会监听到系统的广播,应用自动启动并查询号码、显示悬浮窗口。

注: 部分三星手机的权限管理含有 自动运行, 需要开启,否则应用不能监听系统广播。应用不会随系统开机自启动,应用不会常驻后台运行。

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do Google Play

Souhrnné informace o 来电信息

 • Verze programu

  2.5.10
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  7,3 MB
 • Jazyk

  • Čínština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  11. 8. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty