Hlavní navigace

Úspornější a pohodlnější tisk s GreenCloud Printer

Virtuální ovladač tiskárny GreenCloud Printer poskytuje celou řadu užitečných vlastností pro úspornější a pohodlnější tisk dokumentů. Článek vám poskytne informace o funkcích a možnostech využití tohoto zajímavého produktu.
Petr Tumajer 22. 12. 2011

Sdílet

Používání dokumentů v elektronické podobě snižuje finanční náklady a šetří životní prostředí. I přes intenzivní rozvoj různých způsobů sdílení elektronických dokumentů, jejich autorizaci elektronickým podpisem a dalších možností, je stále v poměrně velké míře využíván tisk dokumentů na klasický papír.

Jestliže je dokument nezbytně nutné vytisknout na papír, je možné snížit finanční náklady úsporou papíru a toneru. Proto je vhodné mít proces tisku plně pod kontrolou. Celá řada pokročilejších kancelářských aplikací, grafických editorů a webových prohlížečů je vybavena funkcí náhledu před tiskem a zcela jistě je dobré tuto funkci využívat.

Spotřebu toneru je možné ovlivnit vhodným nastavením kvality tisku. Příslušné volby jsou k dispozici ve většině ovladačů běžných tiskáren. Komplikovanější přístup k těmto volbám, však může uživatele od jejich modifikace poněkud odrazovat.

Většinu výše zmíněných problémů je schopen elegantně řešit volně šiřitelný virtuální ovladač tiskárny, který je distribuován pod názvem GreenCloud Printer. Tento ovladač vytváří mezičlánek mezi aplikací, ze které chcete realizovat tisk a ovladačem vaší fyzické tiskárny. GreenCloud Printer poskytuje náhled dokumentu před tiskem i v aplikacích, které tuto funkci nepodporují. Přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní poskytuje pohodlný přístup k celé řadě uživatelských voleb, které umožňují omezit spotřebu papíru i toneru při tisku dokumentů nebo webových stránek.

Virtuální ovladač GreenCloud Printer je kompatibilní s tiskárnami Hewlett Packard, Canon, Epson, Lexmark i Samsung a proto je jeho nasazení možné pro většinu běžných fyzických tiskáren. Nyní se pojďme podrobněji seznámit s tímto produktem. Jakým způsobem virtuální ovladač instalovat a jaké konkrétní funkce poskytuje?

Instalace

Ovladač je určen pro 32 bitové i 64 bitové operační systémy Windows XP, Windows Vista a Windows 7. Po stažení instalačního balíčku můžeme spustit proces instalace, který probíhá standardním způsobem. První okno umožňuje volbu jazyka pro instalaci (němčina, angličtina, španělština, francouzština a portugalština) a ve druhém okně je nutné odsouhlasit licenční ujednání.

Úvodní okno průvodce instalací (volba jazyka).

Úvodní okno průvodce instalací (volba jazyka).


Úvodní okno průvodce instalací (volba jazyka)

Druhé okno průvodce instalací (licenční ujednání).

Druhé okno průvodce instalací (licenční ujednání).


Druhé okno průvodce instalací (licenční ujednání)

Dále máte možnost volit umístění programu a název pro nabídku Start. Již v průběhu instalace můžete nastavit GreenCloud Printer jako výchozí tiskárnu. Tato volba vám zajistí pohodlné využití všech funkcí ovladače bezprostředně po ukončení instalace.

Šesté okno průvodce instalací (nastavení výchozí tiskárny).

Šesté okno průvodce instalací (nastavení výchozí tiskárny).


 Šesté okno průvodce instalací (nastavení výchozí tiskárny)

Po ukončení procesu instalace je ve složce Zařízení a tiskárny vytvořen zástupce virtuálního ovladače GreenCloud Printer.

Zástupce ovladače ve složce Zařízení a tiskárny.

Zástupce ovladače ve složce Zařízení a tiskárny.


Zástupce ovladače ve složce Zařízení a tiskárny

Uživatelské rozhraní a základní funkce

Nyní je možné využívat ovladač GreenCloud Printer při tisku z libovolné aplikace. Volba Tisk otevře okno GrennCloud Printer. Zde je k dispozici náhled dokumentu před tiskem. K příjemným vlastnostem patří funkce zoom, která umožňuje plynulou změnu velikosti náhledu pomocí posuvníku v pravé spodní části okna.

Hlavní okno ovladače.

Hlavní okno ovladače.


Hlavní okno ovladače

V levé části okna je umístěna rozbalovací nabídka pro volbu výstupného zařízení (Output). Zde můžete vybrat libovolnou virtuální nebo fyzickou tiskárnu instalovanou ve vašem počítači.

Volba výstupního zařízení.

Volba výstupního zařízení.


Volba výstupního zařízení

Nyní věnujme pozornost volbám v levé spodní čísti okna (Options). Jsou zde k dispozici volby pro umístění 1, 2 nebo 4 stránek na jediný list papíru. Dále můžete nastavit počet kopií a k velmi užitečným volbám patří položka Ink Usage. Zde můžete optimalizovat spotřebu toneru a kvalitu tisku zadáním číselné hodnoty v intervalu od 1 do 100. Hodnota 1 představuje nejmenší spotřebu toneru a nejnižší kvalitu tisku a hodnota 100 odpovídá nejvyšší spotřebě a nejvyšší kvalitě.

Umístění čtyř stran na jeden list papíru.

Umístění čtyř stran na jeden list papíru.


Umístění čtyř stran na jeden list papíru

K příjemným vlastnostem patří možnost vyřazení konkrétních stránek dokumentu při jeho tisku. Umístěním myši na určitou stránku v náhledu zobrazíte v pravém horním rohu ikonu pro vyřazení této stránky. Kliknutím na tuto ikonu označíte stránku červenou barvou a tato stránka nebude vytištěna. Na červeně označených stránkách jsou potom k dispozici ikony pro jejich odznačení a zařazení mezi stránky, které budou vytištěny. Tímto způsobem je možné pohodlně volit stránky dokumentu, které opravdu potřebujete vytisknout.

Ikona pro vyřazení stránky z tisku.

Ikona pro vyřazení stránky z tisku.


Ikona pro vyřazení stránky z tisku

Spodní část okna ovladače poskytuje informace o úsporách papíru dle aktuální konfigurace tiskové úlohy.

Další možnosti

Ovladač poskytuje další zajímavé možnosti. Vedle tisku dokumentů do souborů ve formátu PDF nebo jejich zasílání e-mailem jsou k dispozici funkce pro přímý tisk do PDF souborů na různá online úložiště (Drobbox a Minus) nebo Google Docs.

Přímý tisk dokumentů do PDF souborů na online úložiště je nutné konfigurovat (zadat přístupové údaje k účtu) v uživatelských nastaveních (tlačítko Settings v horní části okna) na záložce Output.

Konfigurace pro tisk do PDF souborů na Google Docs.

Konfigurace pro tisk do PDF souborů na Google Docs.


Konfigurace pro tisk do PDF souborů na Google Docs

Zaškrtávací volby na záložce Otput umožňují konfiguraci nabídky v hlavním okně ovladače. Nepoužívané volby můžete jednoduše vypnout.

Konfigurace nabídky na záložce Output.

Konfigurace nabídky na záložce Output.


 Konfigurace nabídky na záložce Output

Záložka General obsahuje volby pro konfiguraci odesílání anonymních informací o činnosti aplikace (pro účely dalšího vývoje), volby pro automatickou kontrolu nových verzí a volby pro nastavení jazyka uživatelského rozhraní. V současné době je podporována němčina, angličtina a francouzština.

Záložka General.

Záložka General.


Záložka General

Zaškrtnutím volby Remove pages with little content jsou stránky s velmi malým obsahem automaticky vyřazeny z tisku (označeny červeně). Tato vlastnost se hodí především při tisku webových stránek, kdy jsou automaticky vyřazeny například stránky obsahující pouze URL adresu a několik málo znaků. Samozřejmě, že i automaticky vyřazené stránky je možné pomocí příslušné ikony do tisku opět zařadit.

Automatické vyřazení stránky z tisku.

Automatické vyřazení stránky z tisku.


 Automatické vyřazení stránky z tisku

Závěr

Virtuální ovladač tiskárny GreenCloud Printer představuje praktickou a zdařilou pomůcku pro realizaci tisku. S tímto virtuálním ovladačem získáte jednotný dialog pro realizaci tisku z libovolné aplikace. Ovladač vám poskytne náhled dokumentu před tiskem i v aplikacích, které tuto funkci nepodporují.

Kladně hodnotím jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje pohodlné ovládání. Volby pro tisk více stránek na jeden list papíru jsou schopny výrazně snížit finanční náklady na realizaci tisku. Z dokumentu můžete před tiskem pohodlně vyřadit konkrétní stránky a k zajímavým vlastnostem bezpochyby patří i přímá provázanost s výše uvedenými online úložišti.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty