Hlavní navigace

Tvorba PDF dokumentů s aplikací 7-PDF Printer

Volně šiřitelná aplikace 7-PDF Printer představuje virtuální tiskárnu pro tisk dokumentů do souborů ve formátu PDF. Vedle základních vlastností je k dispozici i celá pokročilých funkcí pro tvorbu PDF dokumentů. Pojďme se s nimi seznámit.
Petr Tumajer 12. 12. 2012

Sdílet

Formát PDF je standardem pro sdílení dokumentů. Zajišťuje shodné zobrazení dokumentů nezávisle na použitém zařízení i software, může obsahovat vektorové i bitmapové prvky a poskytuje celou řadu dalších užitečných vlastností.

Proto je v současné době většina pokročilejších kancelářských aplikací (LibreOffice, Microsoft Office a další) vybavena zabudovanou funkcí pro ukládání dokumentů do PDF formátu.

Na druhou stranu někdy požadujeme pokročilejší funkce pro tvorbu PDF dokumentů (zabezpečení, vkládání vodoznaků, spojování dokumentů atd.) nebo chceme vytvářet PDF dokumenty i z aplikací, které toto funkci nepodporují. V tomto případě představuje univerzální řešení virtuální tiskárna pro tisk dokumentů do PDF souborů. Virtuální tiskárnu můžeme vytvořit pomocí různých aplikací (například doPDF, GreenCloud Printer a další). Jak v této konkurenci obstojí aplikace 7-PDF Printer?

Instalace

Aplikace je určena pro operační systémy Windows 2000, XP, Vista, 7 a 8 (jejich 32 i 64bitové edice). Po stažení instalačního souboru, můžeme spustit proces instalace. První okno umožňuje volbu jazyka pro instalaci. V poměrně širokém seznamu nechybí ani čeština, a proto tento proces můžeme absolvovat v naší mateřštině.

Volba jazyka pro instalaci

Volba jazyka pro instalaci


Volba jazyka pro instalaci

Dále je nutné odsouhlasit licenční ujednání, zvolit umístění aplikace a název pro nabídku Start. Pro usnadnění přístupu ke konfiguračním volbám virtuální tiskárny můžete vytvořit zástupce na ploše nebo v panelu Snadné spuštění.

Volby pro vytvoření zástupců

Volby pro vytvoření zástupců

Volby pro vytvoření zástupců

Aplikace pro svou činnost vyžaduje přítomnost komponenty Ghostscript Lite. Jste-li připojeni k internetu, můžete využít volbu pro stažení a instalaci této komponenty. Veškeré potřebné součásti aplikace jsou potom instalovány zcela automaticky a po ukončení instalace je ve složce Tiskárny vytvořena tiskárna 7-PDF Printer a nastavena jako výchozí.

Úlohy instalace

Úlohy instalace


Úlohy Instalace

Tvorba PDF dokumentů

Nyní můžeme využívat virtuální tiskárnu při tvorbě PDF dokumentů v libovolné aplikaci umožňující tisk. Při tisku dokumentu lze prostřednictvím ovladače virtuální tiskárny nastavit různé parametry a vlastnosti výsledného PDF dokumentu.

Na záložce Dokument jsou vedle polí pro vložení autora, názvu, předmětu a klíčových slov k dispozici uživatelské volby pro nastavení kvality PDF tisku. Proto můžete snadno výstupní soubor přizpůsobit k prohlížení na obrazovce nebo tisku. Dále můžete konfigurovat počáteční zvětšení dokumentu (celá strana nebo šířka stránky) a úroveň kompatibility pro různé verze PDF. Dále jsou k dispozici volby pro optimalizaci dokumentu pro internet a možnost pro zobrazování náhledů stánek.

Záložka dokument

Záložka dokument


Záložka Dokument

Vkládání vodoznaků

Do výstupních dokumentů můžete vkládat textové vodoznaky. Příslušná záložka poskytuje pole pro vložení textu a volbu fontů, barvy, velikosti i tloušťky obrysů. Do jednotlivých stránek dokumentu můžete vložit vodoznak ve formě razítka (bude umístěn v popředí) nebo jako klasický vodoznak (umístěn v pozadí). Pro umístění vodoznaku na stránce jsou k dispozici volby dolů, na střed nahoru a to v horizontálním i vertikálním směru. Tyto výchozí hodnoty můžete modifikovat v procentech a tím vytvořit libovolné umístění vodoznaku.

Záložka Vodoznak

Záložka Vodoznak


Záložka Vodoznak

Zabezpečení dokumentu

Samozřejmostí jsou funkce pro zabezpečení dokumentu heslem. Na záložce Zabezpečení můžete vytvořit přístupové heslo pro vlastníka dokumentu a uživatele. Dále jsou k dispozici volby pro 128 nebo 40bitové šifrování dokumentu a volby pro nastavení oprávnění k tisku (tisk zakázán, tisk v nízké kvalitě, tisk ve vysoké kvalitě).

Záložka Zabezpečení

Záložka Zabezpečení


Záložka Zabezpečení

Spojování více dokumentů

Mezi zajímavé a užitečné funkce patří možnost pro spojování PDF dokumentů. Aktuálně vytvářený PDF dokument můžete připojit k libovolnému existujícímu dokumentu a to buď na začátek, nebo konec. Dokumenty můžete umístit také přes sebe (možnost tvorby pokročilejších vodoznaků nebo pozadí stránek).

Záložka Spojování.

Záložka Spojování.


Záložka Spojování

Další možnosti a konfigurační volby

Okno pro nastavení virtuální tiskárny obsahuje podrobnější konfigurační volby, které umožňují přizpůsobení zobrazování dialogů při tisku do PDF souborů, nastavení rozlišení bitmapových obrázků nebo realizaci akcí po vytvoření PDF dokumentu. Nastavení je možné ukládat do souborů pro pozdější použití.

Virtuální tiskárna podporuje nejen tisk do PDF souborů, ale také do souborů BMP, EPS, JPEG, PCX, PNG, PS a TIFF.

Závěr a hodnocení

Virtuální tiskárna 7-PDF Printer se v konkurenci dalších výše uvedených produktů rozhodně neztratí. Jsou zde k dispozici veškeré základní funkce pro tvorbu PDF dokumentů, jejich zabezpečení heslem nebo opatření vodoznakem. Kladně hodnotím především možnost spojování PDF dokumentů nebo jejich umisťování "přes sebe".

K dalším kladným vlastnostem patří konfigurační volby, které umožňují přizpůsobení virtuální tiskárny individuálním potřebám jednotlivých uživatelů. Vše je k dispozici v přehledném a snadno ovladatelném uživatelském rozhraní, které podporuje češtinu. Proto je virtuální tiskárna 7-PDF Printer vhodná i pro méně zkušené uživatele.  

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty