Hlavní navigace

SoftPerfect RAM Disk aneb virtuální disk v operační paměti

Freeware aplikace SoftPerfect RAM Disk představuje nástroj pro tvorbu virtuálních disků v operační paměti. K čemu je to dobré a jak tento nástroj můžeme využít při optimalizaci činnosti počítače? Odpovědi na tyto otázky naleznete v článku.
Petr Tumajer 17. 10. 2012

Sdílet

Operační systém, aplikace a programy vytváří při své činnosti prozatímní soubory, které jsou ukládány na disk počítače. Potom zde tyto soubory zbytečně zabírají místo. Uvedený problém můžeme řešit pomocí různých nástrojů pro čištění disku. Ale neustálé přepisování sektorů prozatímními soubory pevným diskům na životnosti také nepřidá. Proč tedy neukládat dočasné soubory do operační paměti? Právě s touto myšlenkou přichází volně šiřitelná (pro osobní a nekomerční použití) aplikace SoftPerfect RAM Disk.

SoftPerfect RAM Disk představuje nástroj pro tvorbu virtuálních disků v operační paměti (RAM). Současné počítače disponují poměrně velkou kapacitou RAM, a pokud celou kapacitu při běžné práci nevyužijete, můžete její část vyčlenit pro vytvoření virtuálních disků. Potom můžete na virtuální disk ukládat například výše zmíněné prozatímní soubory a čištění disku od těchto souborů realizovat pouhým vypnutím počítače. Ale s nástrojem SoftPerfect RAM Disk lze vytvářet také virtuální disky vhodné pro běžné ukládání dokumentů nebo jiných souborů. Proto se pojďme s vlastnostmi tohoto zajímavého produktu seznámit podrobněji.

Instalace

Aplikace je určena pro operační systém Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7 v 32-bitové i 64-bitové edici. Po stažení instalačního souboru (ramdisk_setup.exe), můžete spustit proces instalace. Tento proces probíhá standardním způsobem. Nejprve je nutné odsouhlasit licenční ujednání. Dále jsou k dispozici volby pro umístění programu a pro název v nabídce Start. Poslední okno průvodce instalací umožňuje spuštění aplikace. Instalace probíhá v angličtině.

Poslední okno průvodce instalací.

Poslední okno průvodce instalací.

Poslední okno průvodce instalací

První spuštění a uživatelské rozhraní

Při prvním spuštění je otevřeno okno Ram Disk Manager, které představuje hlavní rozhraní pro ovládání aplikace a tvorbu virtuálních disků. Současně je zobrazena ikona aplikace v oznamovací oblasti nástrojové lišty Windows (System Tray).

Uživatelské rozhraní je vícejazyčné a při prvním spuštění je použita angličtina. Další jazyky jsou k dispozici pod nabídkou Help  Language. Čeština v seznamu zatím bohužel chybí, ale můžete použít slovenštinu.

Okno aplikace při prvním spuštění a volby pro nastavení jazyka.

Okno aplikace při prvním spuštění a volby pro nastavení jazyka.

Okno aplikace při prvním spuštění a volby pro nastavení jazyka

Konfigurační volby aplikace jsou k dispozici pod nabídkou Nástroje - Nastavení. V příslušném okně jsou volby pro automatické spuštění programu se startem systému, povolení pro realizaci změn v konfiguraci a připojování virtuálních disků dalším uživatelům nebo volba pro zobrazování ikony v System Tray.

Konfigurační volby aplikace.

Konfigurační volby aplikace.

Konfigurační volby aplikace

Tvorba disku pro ukládání prozatímních souborů

Nyní se pojďme seznámit s postupem tvorby virtuálních disků pro ukládání prozatímních systémových souborů.

V okně Správce RAM Disků, které můžeme otevřít pomocí ikony v SystemTray, zvolíme Disk - Přidat. Tím otevřeme okno Přidat / Upravit Disk. Zde jsou k dispozici volby pro nastavení velikosti disku v MB. Nastavíme požadovanou velikost disku a pole Název souboru s obrazem disku ponecháme nevyplněné.

V další skupině (Možnosti připojení) můžete zvolit požadované písmeno pro označení virtuálního disku a ostatní volby ponechat neaktivní.

Poslední skupina parametrů obsahuje volby souborového systému virtuálního disku. Jsou zde k dispozici volby RAW (nezformátovaný disk), FAT, FAT32 a NTFS. V našem případě je vhodné zvolit souborový systém NTFS a současně můžeme v sousedním poli uvést název adresáře (nebo adresářů), které budou na virtuálním disku vytvořeny.

Vytvoření virtuálního disku pro ukládání dočasných souborů

Vytvoření virtuálního disku pro ukládání dočasných souborů

Vytvoření virtuálního disku pro ukládání dočasných souborů

Vytvořený disk je zobrazen v okně Správce RAM Disků a je přístupný prostřednictvím Průzkumníka Windows nebo jiných souborových manažerů.

Vytvořený virtuální disk v okně Správce RAM Disků a v okně Tento počítač.

Vytvořený virtuální disk v okně Správce RAM Disků a v okně Tento počítač.

Vytvořený virtuální disk v okně Správce RAM Disků a v okně Tento počítač

Nabídka Nástroje v okně Správce RAM Disků poskytuje volbu, která umožňuje nastavení adresáře pro ukládání prozatímních souborů operačního systému ("Nastavit Windows priečinok pre dočasné sůbory"). Zde tedy můžeme nastavit příslušný adresář na virtuálním disku a prozatímní soubory budou ukládány do tohoto umístění.

Nastavení adresáře pro ukládání dočasných souborů Windows.

Nastavení adresáře pro ukládání dočasných souborů Windows.

Nastavení adresáře pro ukládání dočasných souborů Windows

Tvorba disku pro trvalé ukládání dokumentů a souborů

Při vypnutí počítače samozřejmě o data uložená v paměti RAM přijdeme. U dočasných souborů operačního systému nebo aplikací je to žádoucí, ale program SoftPerfect RAM Disk poskytuje také prostředky pro tvorbu virtuálních disků vhodných pro trvalé uložení souborů. V tomto případě jsou data ukládána do souborů, které představují obrazy příslušných disků.

Proto je nejprve nutné vytvořit obraz disku. K tomu nám poslouží nabídka v System Tray: Obraz Disku - Vytvořit obraz. Zde můžeme zadat název souboru, zvolit velikost disku a požadovaný souborový systém. Tím v příslušném umístění vytvoříme soubor SVI, který později využijeme jako obraz pro virtuální disk.

Tvorba obrazu disku.

Tvorba obrazu disku.


Tvorba obrazu disku

Potom v okně Správce RAM Disků vytvoříme nový disk (opět volba Disk - Přidat). V tomto případě je nutné k vytvářenému disku přiřadit soubor, který bude reprezentovat jeho obraz (vytvořený SVI soubor).

Pomocí dalších voleb můžeme disk konfigurovat jako zařízení s vyměnitelným úložištěm, pevný disk nebo aktivovat přístup k disku pouze z aktuálního účtu. Je-li obraz disku naformátován, nelze již při vytváření virtuálního disku měnit souborový systém.

Vytvoření disku (vyměnitelné úložiště) pro trvalé ukládání dat.

Vytvoření disku (vyměnitelné úložiště) pro trvalé ukládání dat.

Vytvoření disku (vyměnitelné úložiště) pro trvalé ukládání dat

Nově vytvořený disk se opět objeví v okně Správce RAM Disků, v Průzkumníku Windows, případně jiných souborových manažerech. Soubory jsou ukládány do přidruženého obrazu. Proto o ně nepřijdete ani po vypnutí počítače.

Nově vytvořený disk v okně Správce RAM Disků a okně Tento počítač.

Nově vytvořený disk v okně Správce RAM Disků a okně Tento počítač.

 Nově vytvořený disk v okně Správce RAM Disků a okně Tento počítač

Další vlastnosti a nástroje aplikace

Disky vytvořené výše popsaným způsobem jsou připojovány vždy po přihlášení k účtu, ale SoftPerfect RAM Disk obsahuje také nástroj pro tvorbu bootovatelných disků (volba Disk - přidat Bootovací Disk), které jsou připojovány během spouštění počítače. Tyto disky můžete využít například pro instalaci různých alternativních operačních systémů.

Pomocí pokročilých voleb pro tvorbu disků lze vytvářet disky s automaticky komprimovaným obsahem nebo disky vhodné pro ukládání citlivých dat. SoftPerfect RAM disk je schopen vytvořit prakticky neomezený počet virtuálních disků. Jejich počet a kapacita je limitována velikostí nevyužité uperační paměti.

Díky ikoně v SystemTray je program snadno ovladatelný. V oblasti SystemTray můžete pohodlně připojovat nebo odpojovat virtuální disky i obrazy. Umístěním kurzoru myši na ikoně zobrazíte informace o počtu připojených virtuálních disků a volné kapacitě paměti RAM.

Závěr a hodnocení

Volně šiřitelná aplikace SoftPerfect RAM Disk představuje zdařilý nástroj, který je zcela jistě využitelný nejen ve výše popsaných situacích. Kladně hodnotím snadné ovládání aplikace a integrovanou nápovědu (v angličtině). Tvorbu virtuálních disků zde zvládnou i méně zkušení uživatelé. SoftPerfect RAM Disk zcela jistě stojí za vyzkoušení.
 

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty