Hlavní navigace

Registry Recycler aneb registr jako ze škatulky

Freeware aplikace Registry Recycler představuje praktický nástroj pro čištění, defragmentaci a zálohování registrů. Pojďme se s tímto užitečným produktem seznámit podrobněji.
Petr Tumajer 16. 3. 2013

Sdílet

Registr představuje důležitou součást operačního systému. Jedná se o databázi, která obsahuje kompletní nastavení hardwarového a softwarového vybavení počítače. Stav registrů je schopen výraznou měrou ovlivnit stabilitu a výkon systému, a proto je dobré o stav registru pečovat. Přímá editace obsahu registru je vyhrazena spíše pokročilejším uživatelům. Naštěstí je na Stahuj.cz k dispozici poměrně široká nabídka různých produktů, které opravy a čištění registrů automatizují a jejich použití je poměrně snadné i pro méně zkušené uživatele. Mezi tyto produkty patří také freeware aplikace Registry Recycler, které je věnován tento článek.

Instalace

Aplikace je určena pro 32 i 64 bitové operační systémy Windows XP/Vista/7/8. Po stažení instalačního souboru můžete spustit proces instalace. Tento proces probíhá standardním způsobem. Průvodce vyžaduje vyjádření souhlasu s licenčním ujednáním a dále poskytuje volby pro umístění programu i názvu pro nabídku Start. V průběhu instalace je na pracovní ploše automaticky vytvořen zástupce a poslední okno průvodce umožňuje spuštění programu.

Poslední okno průvodce instalací.

Poslední okno průvodce instalací.


Poslední okno průvodce instalací

Pokud dáváte přednost portable verzi, můžete navštívit domovskou stránku aplikace a zde tuto verzi stáhnou ve formě ZIP archivu. Po rozbalení archivu je možné aplikaci přímo spustit souborem RegistryRecycler.exe.

Obsah ZIP archivu.

Obsah ZIP archivu.


Obsah ZIP archivu

Skenování a oprava chyb v registru

Po spuštění aplikace je k dispozici rozhraní pro skenování registru. Úvodní obrazovka obsahuje uživatelské volby, které umožňují omezit vyhledávání chyb na vybrané typy vstupů. Vlastní skenování je spuštěno tlačítkem Start Scan.

Volby pro skenování registru.

Volby pro skenování registru.


Volby pro skenování registru

Po ukončení procesu skenování jsou v jednotlivých skupinách zobrazeny počty nalezených chyb. V příslušném okně pokračujeme stiskem tlačítka Next.

Počty nalezených chyb.

Počty nalezených chyb.


Počty nalezených chyb

Tím zobrazíme vyhledané chyby ve formě stromové struktury. Ve výchozím nastavení jsou všechny nalezené chyby označeny zaškrtnutím a opravu takto označených chyb můžete spustit tlačítkem Fix Errors. Samozřejmě, že vybrané chyby lze odznačit a ty potom nejsou do oprav zahrnuty. Pokud použijete tlačítko Ignore Selected jsou naopak opraveny pouze chyby neoznačené.

Seznam nalezených chyb.

Seznam nalezených chyb.


Seznam nalezených chyb

Na závěr je zobrazeno okno Summary, které obsahuje přehled o počtu nalezených a opravených chyb v jednotlivých skupinách.

Přehled počtu nalezených a opravených chyb.

Přehled počtu nalezených a opravených chyb.


Přehled počtu nalezených a opravených chyb

Defragmentace registru

Funkce pro defragmentaci registru umožňuje optimalizaci jeho velikosti definitivním odstraněním položek, které dříve byly označeny jako smazané. Tím přispívá ke zrychlení odezvy systému a zvýšení jeho stability.

Program je schopen realizovat defragmentaci ve dvou krocích. Nejprve je nutné realizovat analýzu registru s cílem zjistit nutnost defragmentace.

Průběh analýzy.

Průběh analýzy.


 Průběh analýzy

Pokud je defragmenatce doporučena, můžete tento proces spustit tlačítkem Defrag v následujícím okně. Proces defragmenatce je nutné dokončit restartem systému.

Okno pro spuštění defragmentace.

Okno pro spuštění defragmentace.


Okno pro spuštění defragmentace

Zálohování registru

Aplikace automaticky vytváří body obnovy registru. Seznam bodů obnovy je k dispozici pod tlačítkem Backup. Zde můžete jednoduše vybrat požadovaný bod obnovy a tlačítkem Restore realizovat obnovu registru. Dále v tomto rozhraní můžete vytvořit aktuální zálohu registru manuálně (tlačítko Backup Now) nebo vybraný bod obnovy odstranit (tlačítko Remove).

Body obnovy registru.

Body obnovy registru.


Body obnovy registru

Zálohování registru můžete plánovat. Příslušné uživatelské volby jsou k dispozici pod nabídkou Settings na záložce Scheduling. Můžete zde využívat volby pro týdenní (Wekly) nebo denní (Daily) zálohování.

Plánování záloh.

Plánování záloh.


Plánování záloh

Další možnosti aplikace

V aplikaci je rovněž integrován jednoduchý manažer programů spouštěných současně se startem systému. Tlačítko Startup zobrazuje seznam příslušných programů. Zde můžete jednoduše jeden program vybrat a pomocí tlačítek jeho automatické spouštění vypnout (Disable Selected), zapnout (Enable Selected) nebo ze seznamu odstranit (Remove Selected). Dále jsou k dispozici tlačítka pro vypnutí (Disable All) nebo zapnutí (Enable All) automatického spouštění všech programů uvedených v seznamu.

Manažer programů spouštěných se startem systému.

Manažer programů spouštěných se startem systému.


Manažer programů spouštěných se startem systému

Konfigurační volby aplikace jsou k dispozici pod nabídkou Settings na záložce General Settings. Zde můžete aktivovat automatické spouštění aplikace se startem systému, automatickou opravu chyb v registru po ukončení skenu i automatickou kontrolu existence novějších verzí programu.

Konfigurační volby.

Konfigurační volby.


Konfigurační volby

Závěr a hodnocení

Aplikace Registry Recycler představuje zdařilý a užitečný nástroj pro opravu a optimalizaci registrů. Jsou zde k dispozici veškeré základní nástroje pro skenování, opravu a defragmentaci registrů. Vše je zabaleno v přehledném a snadno ovladatelném uživatelském rozhraní. Proto je aplikace vhodná i pro méně zkušené uživatele a na závadu není ani absence češtiny v jejím uživatelském rozhraní. Kladně hodnotím nástroje pro zálohování registru, plánování tohoto procesu a snadnou obnovu registru z vytvořené zálohy. Užitečný je také výše zmíněný manažer programů spouštěných současně se startem systému.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty