Hlavní navigace

Prohlížení obrázků s FastStone Image Viewer

Petr Tumajer

Poohlížíte se po vhodném prohlížeči obrázků, který by vyhovoval vašim potřebám? Seznamte se s vlastnostmi volně šiřitelného prohlížeče FastStone Image Viewer, který patří mezi osvědčené produkty a nabízí celou řadu zajímavých vlastností.

Sdílet

Nástroje integrované v operačním systému umožňují jednoduché prohlížení obrázků v běžných grafických formátech bez nutnosti instalace dalších aplikací. Průzkumník Windows poskytuje přístup k náhledům obrázků ve vybraných složkách a integrovaný Prohlížeč fotografií je schopen obrázky zobrazit a využít funkci zoom, natáčení obrázků nebo přepnutí do režimu celé obrazovky.

Ve většině případů však od prohlížení obrázků očekáváme mnohem více. Jedná se například o snadný přístup k EXIF informacím, prohlížení obrázků ve formě prezentací a v neposlední řadě je občas nutné rychle realizovat jednoduché úpravy obrázků. Navíc můžeme někdy narazit i na obrázky v nestandardních grafických formátech nebo fotografie ve formátu RAW.

Právě v těchto případech mají stále nezastupitelný význam různé prohlížeče obrázků. Nabídka těchto aplikací je poměrně široká a v tomto článku se seznámíme se zajímavým a osvědčeným produktem tohoto typu, prohlížečem FastStone Image Viewer.

FastStone Image Viewer je možné využívat pro nekomerční účely zdarma. Uživatelské rozhraní je vícejazyčné a mezi dvaceti jazyky, které jsou v současné době podporovány, nechybí ani čeština. Prohlížeč poskytuje celou řadu dalších zajímavých vlastností, a proto se s nimi pojďme podrobněji seznámit.

Zahájení práce s FastStone Image Viewer

Instalace programu probíhá standardním způsobem. Po stažení instalátoru je možné spustit průvodce, který v jednotlivých krocích vyžaduje vyjádření souhlasu s licenčním ujednáním a potom umožňuje volbu umístění programu. Instalátor vytvoří zástupce na pracovní ploše a položku FastStone Image Viewer v nabídce Start. Instalátor automaticky identifikuje jazykové nastavení operačního systému, a pokud je prohlížeč instalován do českých Windows, probíhá vše v naší mateřštině.

Na Stahuj.cz je k dispozici také "portable" verze programu a proto nemusíte prohlížeč instalovat. V tomto případě je nutné z příslušné stránky stáhnout "portable" verzi, která je distribuována ve formě ZIP archivu. Tento archiv stačí rozbalit a prohlížeč přímo spustit souborem FSViewer.exe. Proto můžete FastStone Image Viewer bez problémů spouštět i z USB flash disků nebo jiných přenosných zařízení.

Uživatelské rozhraní a možnosti přizpůsobení programu

Fast Stone Image Viewer používá standardně rozvržené uživatelské rozhraní, které je obvyklé i u jiných prohlížečů. V okně programu jsou umístěny tři panely, které obsahují stromovou strukturu adresářů (levý horní panel), náhledy obrázků ze zvolené složky (pravý panel) a náhled zvoleného obrázku (levý spodní panel).

Okno prohlížeče ve výchozím nastavení.

Okno prohlížeče ve výchozím nastavení.


Okno prohlížeče ve výchozím nastavení

V pravé části nástrojové lišty jsou k dispozici tlačítka pro přepnutí prohlížeče do zobrazení v celoobrazovkovém režimu nebo do režimu zobrazení v "okně".

Zobrazení v okně.

Zobrazení v okně.


Zobrazení v okně

Vzhled uživatelského rozhraní můžete přizpůsobit pomocí skinů. Příslušné uživatelské volby jsou k dispozici pod nabídkou Nastavit - Skin. Zde je v současné době k dispozici 10 různých skinů (Corona, MacX, Windows XP, Windows Vista/7 a další).

Ukázka skinu Windows Dark.

Ukázka skinu Windows Dark.


Ukázka skinu Windows Dark

Ke kladným vlastnostem programu patří poměrně široké možnosti přizpůsobení a konfigurace chování prohlížeče, zobrazování miniatur, způsobu práce s obrázky ve formátu JPEG i RAW, konfigurace práce s barevnými profily a další. Příslušné uživatelské volby jsou k dispozici v okně Nastavení, které je dostupné klávesovou zkratkou F12 nebo příslušným tlačítkem v nástrojové liště.

Okno Nastavení (záložka Prohlížeč).

Okno Nastavení (záložka Prohlížeč).


Okno Nastavení (záložka Prohlížeč)

Podporované formáty

Na vstupu i výstupu jsou podporovány všechny běžné grafické formáty: JPEG, JPEG 2000, BMP, GIF, PNG, TIFF, PCX a TGA. Navíc můžete aplikaci využívat i při prohlížení obrázků ve formátu editoru Photoshop (PSD), ikon (ICO) nebo ukládání obrázků do PDF formátu.

K výrazným kladným vlastnostem patří podpora RAW formátů různých výrobců: Canon (CRW, CR2), Nikon (NEF), Olympus (ORF), Fuji (RAF), Adobe (DNG), Minolta (MRW), Pentax (PEF), Sony (SRF, ARW) a Panasonic (RW2).

Asociaci příslušných souborů s aplikací je možné konfigurovat rovněž v okně Nastavení na záložce Asociace.

Okno Nastavení (záložka Asociace).

Okno Nastavení (záložka Asociace).


Okno Nastavení (záložka Asociace)

Prohlížení obrázků

Aplikace plní svou základní funkci (prohlížení obrázků) velmi dobře. Jsou zde k dispozici veškeré standardní funkce, které usnadňují prohlížení obrázků a zajišťují přístup k EXIF údajům, histogramu a dalším informacím. K příjemným vlastnostem patří automatické otáčení obrázků podle EXIF informace.

Samozřejmostí je prohlížení fotografií ve formě prezentace. Zde je k dispozici celá řada uživatelských voleb pro její nastavení: barva pozadí, automatické přehrávání s nastavenou časovou periodou, efekty přechodů, hudba a další.

Uživatelské volby pro nastavení prezentace.

Uživatelské volby pro nastavení prezentace.


Uživatelské volby pro nastavení prezentace

Zvláštní pochvalu si FastStone Image Viewer zaslouží především za originální řešení přístupu k dalším funkcím programu v režimu prohlížení celé obrazovky. V tomto režimu stačí umístit kurzor myši ke krajní straně monitoru a okamžitě je zobrazen panel, který umožňuje přístup k různým funkcím. Kurzor myši u spodní strany monitoru zobrazuje panel Navigátor, u levé strany monitoru je zobrazen panel pro přístup k editačním funkcím, horní strana monitoru je vyhrazena pro náhledy fotografií ze zvolené složky a pravá strana poskytuje přístup k EXIF informacím a histogramu.

Zobrazení histogramu při prohlížení v režimu celé obrazovky.

Zobrazení histogramu při prohlížení v režimu celé obrazovky.


Zobrazení histogramu při prohlížení v režimu celé obrazovky

Nástroje pro úpravu obrázků

Program poskytuje veškeré základní funkce pro úpravu obrázků: změna rozměrů, ořez, vkládání textu nebo jiných grafických prvků (čáry, čtverce elipsy, vodoznak), bezeztrátové otáčení obrázků a nástroj pro odstranění červených očí.

Nástroj pro odstranění červených očí.

Nástroj pro odstranění červených očí.


Nástroj pro odstranění červených očí

Při tvorbě výběrů částí obrázků můžete používat výběr obdélníkový, eliptický a podle ruky (laso). Výběr je vytvářen pomocí myši se současně stisknutou klávesou CTRL.

Volby pro tvorbu výběrů.

Volby pro tvorbu výběrů.


Volby pro tvorbu výběrů

Funkce pod nabídkou Barvy umožňují optimalizovat barvy obrázku. Vedle automatické funkce pro optimalizaci barev můžete využívat manuální nastavení stínů, světel, kontrastu, sytosti a barevných složek v režimu RGB. Dále je možné manuálně nastavit úrovně nebo pro úpravy obrázků použít křivky.

Nástroj Nastavit křivky.

Nástroj Nastavit křivky.


Nástroj Nastavit křivky

Dále jsou k dispozici funkce pro převod obrázků do šedé stupnice, vytvoření sépie nebo negativu. Při úpravách obrázků můžete využívat i různé vestavěné efekty: rámečky, reliéf, skica, olejomalba a další.

Ukázka efektu Rámeček.

Ukázka efektu Rámeček.


Ukázka efektu Rámeček

Další funkce a nástroje

Prohlížeč poskytuje nástroje pro dávkovou konverzi, přejmenování a nastavení časových údajů v EXIF informacích i u souborů. S nástrojem pro porovnávání obrázků můžete otevřít až čtyři obrázky v jediném okně.

Nástroj pro porovnávání obrázků.

Nástroj pro porovnávání obrázků.


Nástroj pro porovnání obrázků

Další nástroje umožňují vytvářet listy s obrázky v PDF formátu, pruhy obrázků v JPG formátu, prezentaci v EXE formátu a nástroj pro tvorbu vícestránkových souborů je schopen vytvářet vícestránkové PDF nebo TIFF soubory, případně animace ve formátu GIF s možnosti nastavení časové periody pro zobrazování obrázků.

Přímo v prostředí programu lze obrázky a fotografie získat jejich stažením z připojeného fotoaparátu nebo paměťové karty, ze skeneru a nechybí ani jednoduchý nástroj pro tvorbu snímků obrazovky.

Samozřejmostí je funkce pro tisk obrázků. Příslušný dialog obsahuje celou řadu užitečných voleb pro umístění obrázku na stránce, nastavení rozměru okrajů, rozměru obrázku při tisku atd. Přímo z programu můžete vybrané obrázky odeslat výchozím poštovním klientem. Příslušná funkce obsahuje dialog, který umožňuje pohodlnou optimalizaci obrázků pro tyto účely.

Závěr a hodnocení

K silným stránkám prohlížeče FastStone Image Viewer patří jednoduché ovládání, široká podpora různých grafických formátů včetně RAW formátů různých výrobců, výše zmíněné vlastnosti při prohlížení obrázků v celoobrazovkovém režimu a uživatelské volby pro přizpůsobení vzhledu a chování aplikace. V neposlední řadě kladně hodnotím existenci portable verze programu.

FastStone Image Viewer představuje kvalitní a prověřený prohlížeč obrázků, který se zcela jistě neztratí ve velké konkurenci dalších freeware prohlížečů. Vzájemné porovnání s dvojicí dalších populárních prohlížečů IrfanView a XnView jsme pro vás připravili v dříve uveřejněném článku "Souboj nejoblíbenějších prohlížečů obrázků" a můžeme konstatovat, že i v současné době je FastStone Image Viewer plnohodnotnou alternativou k těmto oblíbeným prohlížečům.

Na druhou stranu v prohlížeči FastStone Image Viewer poněkud postrádám funkce pro organizaci obrázků do virtuálních skupin (alb) bez nutnosti změny jejich umístění na disku počítače. Tato funkce by bezpochyby výrazně posunula možnosti hromadných úprav obrázků. Dále bych uvítal funkce pro hodnocení obrázků. Existující funkce pro označení obrázků, mě osobně příliš nevyhovuje.

I přes tyto drobné nedostatky představuje aplikace FastStone Image Viewer více než zdařilý prohlížeč obrázků, který stojí za vyzkoušení.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty