Hlavní navigace

Počítáme v počítači: HEXelon MAX

Nevyhovuje vám standardní kalkulačka, která je v příslušenství operačního systému? Vyzkoušejte volně šiřitelnou kalkulačku HEXelon MAX, jež poskytuje celou řadu zajímavých vlastností pro běžné i vědecké výpočty.
Petr Tumajer 18. 10. 2011

Sdílet

Usnadnění práce s čísly, to byl prapůvodní účel počítačů a občas používáme počítač pro realizaci numerických výpočtů i dnes. Proto jsou nedílnou součástí příslušenství operačních systému méně, či více sofistikované kalkulačky. Tyto nástroje umožňují realizaci běžných i náročnějších výpočtů. V některých případech jsou však vlastnosti těchto integrovaných kalkulaček nevyhovující. Naštěstí máme možnost výběru z celé řady volně šiřitelných kalkulaček. Jednou ze zdařilých aplikací tohoto typu je kalkulačka HEXelon MAX, která je velmi dobře využitelná pro běžné i pokročilejší vědecké výpočty.

Instalace a portable verze

Na Stahuj.cz je k dispozici instalační balíček i "portable" verze programu. Instalace probíhá standardním způsobem. Nejprve máte možnost zvolit jazyk instalace. Zde si můžete vybrat mezi angličtinou, němčinou a polštinou. Potom je nutné souhlasit s licenčním ujednáním. Další krok instalačního průvodce umožňuje volbu umístění programu a spuštění procesu instalace. Po jeho ukončení je na pracovní ploše vytvořen zástupce aplikace.

Volba jazyka pro instalaci.

Volba jazyka pro instalaci.

 Volba jazyka pro instalaci

"Portable" verze je distribuována ve formě ZIP archivu, který stačí rozbalit a potom aplikaci přímo spustit souborem hexelon.exe

Obsah staženého ZIP archivu.

Obsah staženého ZIP archivu.


Obsah staženého ZIP archivu

V případě, že po instalaci nebo spuštění "portable" verze není v uživatelském rozhraní podporována čeština, stačí z příslušné stránky stáhnout požadovaný jazykový balíček a ten umístit do složky lang. Potom je možné v nabídce Options na záložce Language nastavit požadovaný jazyk. V současné době jsou k dispozici jazykové balíčky v češtině, angličtině, francouzštině, polštině, ruštině a slovenštině.

Volba jazyka pro uživatelské rozhraní.

Volba jazyka pro uživatelské rozhraní.


 Volba jazyka pro uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní a standardní výpočty

Uživatelské rozhraní kalkulačky umožňuje velmi příjemné a intuitivní ovládání. Ke kladným vlastnostem patří "displej", jehož rozměry je možné přizpůsobit pomocí šipky v dolní části kalkulačky.

Pro vaše výpočty jsou k dispozici tři kalkulačky, které je možné přepínat pomocí čísel v horní části okna aplikace nebo pomocí klávesových zkratek. V jednotlivých kalkulačkách můžete realizovat výpočty zcela nezávislým způsobem.

Uživatelské rozhraní kalkulačky.

Uživatelské rozhraní kalkulačky.


Uživatelské rozhraní kalkulačky

V horní části "displeje" můžete pohodlně přepínat mezi binární, osmičkovou, dekadickou a hexadecimální číselnou soustavou. Spodní část displeje potom poskytuje volby pro vyjádření úhlů ve stupních, radiánech nebo gradech.

Výrazy je možné zapisovat pomocí klávesnice. Kalkulačka poskytuje pět různých klávesnic, které jsou uživatelsky konfigurovatelné. Ve výchozím nastavení je čtvrtá a pátá klávesnice prázdná a proto je můžete využít pro definování klávesnic vlastních (viz. dále v článku)

Klávesnice, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení.

Klávesnice, které jsou k dispozici ve výchozím nastavení.


Klávesnice ve výchozím nastavení

Jednoduché i složitější výrazy je možné pohodlně zapisovat. V průběhu zápisu jsou výrazy průběžně vyhodnocovány a výsledek je zobrazován v horní části displeje.

Zápis výrazu a průběžné zobrazování výsledku.

Zápis výrazu a průběžné zobrazování výsledku.


 Zápis výrazu a průběžné zobrazování výsledku

Pokročilé výpočty a tvorba vlastních funkcí

Kalkulačka HEXelonMAX obsahuje celou řadu zabudovaných funkcí pro náročnější matematické výpočty. Samozřejmostí jsou goniometrické funkce včetně funkcí hyperbolických, funkce z oblasti kombinatoriky a další. Kompletní seznam je možné zobrazit pomocí nabídky Editace - Funkce... nebo klávesovou zkratkou F2.

Okno Funkce a konstanty.

Okno Funkce a konstanty.


Okno Funkce a konstanty

K výrazným kladným vlastnostem kalkulačky patří možnost tvorby vlastních funkcí a sdílení vytvořených funkcí s dalšími uživateli prostřednictvím internetu. Stiskem tlačítka Nová otevřete okno, ve kterém můžete jednoduše definovat jméno funkce, její proměnné a vzorec. Dále je možné připojit jméno autora a popis vytvořené funkce.

Okno pro tvorbu nové funkce.

Okno pro tvorbu nové funkce.


Okno pro tvorbu nové funkce

Vytvořené funkce můžete nabídnout dalším uživatelům prostřednictvím internetu. K tomu slouží tlačítko Export. Samozřejmě i vy můžete importovat do své kalkulačky funkce dalších uživatelů pomocí stejnojmenného tlačítka. V příslušném okně jsou k dispozici nástroje pro vyhledávání funkcí dle klíčových slov a podrobné informace o zvolené funkci

Import funkce z internetu.

Import funkce z internetu.

Import funkce z internetu

Nástroje

Položka Nástroje hlavní nabídky poskytuje přístup k funkcím pro převod měn a převod jednotek. V příslušném nástroji jsou jednotky přehledně rozděleny do jednotlivých kategorií a program umožňuje převody nejrůznějších fyzikálních jednotek.

Nástroj pro převod jednotek.

Nástroj pro převod jednotek.


Nástroj pro převod jednotek

Konfigurace a nastavení

Pod nabídkou Možnosti je k dispozici volba pro zobrazení kalkulačky Vždy na vrcholu. Dále je možné pod touto nabídkou otevřít okno Nastavení. Zde jsou na jednotlivých záložkách k dispozici různé konfigurační volby.

Okno Nastavení programu.

Okno Nastavení programu.


Okno Nastavení programu

Na záložce Hlavní jsou k dispozici volby pro nastavení chování programu při jeho ukončení, nastavení oddělovačů tisíců ve výsledcích, volba pro spuštění programu se startem systému atd. Další záložky umožňují volbu jazyka pro uživatelské rozhraní nebo konfiguraci připojení k internetu (možnost využití proxy serveru). Na záložce Zveřejnění funkcí můžete uvést své jméno nebo e-mailovou adresu, která bude automaticky přidávána k vašim funkcím, které publikujete na internetu.

K nejzajímavějším možnostem však patří možnost konfigurace klávesnice. Na příslušné záložce je možné umístit vybrané funkce na tlačítka pomocí myši a tím vytvářet klávesnice přesně dle uživatelských požadavků.

Konfigurace klávesnice.

Konfigurace klávesnice.

Konfigurace klávesnice

Závěr a hodnocení

Kalkulačka HEXelonMAX poskytuje i další užitečné vlastnosti, které v článku nejsou zmíněny. Ve stručnosti bych rád jmenoval možnost definice uživatelských proměnných a konstant, propracovaný systém nápovědy a funkci pro kontrolu nové verze programu.

Závěrem je možné konstatovat, že kalkulačka HEXelonMAX představuje více než zdařilou alternativu ke kalkulačce integrované v operačním systému. HEXelonMAX je dobře využitelný při běžných numerických výpočtech. V tomto případě je nutné ocenit snadnou ovladatelnost "velký displej" a průběžné zobrazování mezivýsledků.

Navíc je možné HEXelonMAX využívat i pro poměrně náročné matematické výpočty. Kladně hodnotím nástroje pro tvorbu vlastních funkcí a možnost sdílení funkcí prostřednictvím internetu.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty