Hlavní navigace

Nezapomínáte na zdravotní přestávky při práci na PC?

Jakým způsobem volit a kontrolovat časový režim přestávek při práci na PC? Které aplikace je možné pro připomínání zdravotních přestávek využívat? Odpovědi na tyto otázky můžete nalézt v následujícím článku.
Petr Tumajer 13. 1. 2012

Sdílet

Vysedáváte dlouho u počítače a zapomínáte na zdravotní přestávky? To se může negativně projevit efektivitou vaší práce a zdravotními problémy. Zatím co procesor počítače pracuje se stále stejnou frekvencí nezávislou na době jeho spuštění, neplatí v žádném případě tato skutečnost pro prvek, který se nachází mezi klávesnicí a židlí (uživatel).

Při práci na počítači často uživatel ztrácí pojem o čase a s prodlužující intenzivní činností vzrůstá únava a z toho vyplývající počet chyb. Navíc při dlouhodobé práci s nesprávným režimem přestávek hrozí různé zdravotní problémy (únava očí, bolesti paží a zad). Proto je vhodné využít pro připomínání zdravotních přestávek počítač, vybavený pro tyto účely vhodným software.

PC WorkBreak: hlídač vašeho pracovního režimu

Na Stahuj.cz jsou k dispozici specializované nástroje pro připomínání zdravotních přestávek. V článku se seznámíme s aplikací PC WorkBreak, která je distribuována jako freeware a poskytuje celou řadu zajímavých vlastností.

Aplikace nevyžaduje instalaci. Stažený ZIP archiv stačí rozbalit a program přímo spustit souborem PC WorkBreak.exe. Při prvním spuštění je zobrazeno okno pro volbu jazyka uživatelského rozhraní. V současné době je podporováno 11 různých jazyků, ale čeština zde bohužel chybí.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní je poněkud netradiční, ale zdařile graficky zpracované a poskytuje pohodlný přístup ke všem funkcím programu. Aplikaci samozřejmě můžete minimalizovat a potom běží v oznamovací oblasti nástrojové lišty Windows (System Tray).

Uživatelské rozhraní.

Uživatelské rozhraní.


Uživateslké rozhraní

Nastavení přestávek

Vlastní nastavení časového režimu přestávek je možné realizovat pod volbou Break Settings. Zde můžete zvolit požadovanou animaci nebo obrázek, který bude v průběhu přestávky zobrazen. Dále jsou k dispozici volby pro nastavení délky přestávky v minutách. Upozornění na přestávku můžete spustit v určitou (fixní) hodinu nebo přestávku opakovat periodicky a požadovanou periodu nastavit v minutách. Ve spodní části okna je k dispozici tabulka, která přehledně zobrazuje časový sled vytvořených přestávek.

Okno pro nastavení přestávek.

Okno pro nastavení přestávek.


 Okno pro nastavení přestávek

Upozornění a průběh přestávky

Upozornění na přestávku je realizováno zobrazením zvolené animace a zvukovým signálem. Současně je zablokován počítač (nelze pracovat) a v okně je odpočítáván čas přestávky. Samozřejmě, že k původní práci se můžete vrátit prakticky kdykoli, stisknutím tlačítka Cancel, ale nedodržení časového limitu přestávky bude zaznamenáno ve statistikách (viz dále). Ukončení přestávky je opět signalizováno pomocí zvukového souboru.

Upozornění na přestávku.

Upozornění na přestávku.


Upozornění na přestávku

Statistiky o dodržování přestávek

Statistiky o dodržování jednotlivých přestávek jsou k dispozici pod volbou Statistics. Zde je u jednotlivých přestávek zaznamenáno jejich hodnocení z hlediska dodržení časového limitu, čas zahájení a ukončení přestávky a nastavená i skutečná délka přestávky. Záznamy můžete filtrovat pomocí časového filtru ovladatelného zabudovaným kalendářem.

Statistiky.

Statistiky.


Statistiky

Možnosti konfigurace

Uživatelské volby programu jsou k dispozici pod volbou Options. Zde je možné změnit jazyk uživatelského rozhraní a nastavit chování programu po jeho spuštění (volby Normal a System Tray). Dále jsou k dispozici volby NoBreak Periods a No Break Days, které umožňují definovat časové intervaly nebo dny v týdnu, ve kterých nebude upozornění na přestávky spouštěno.

Volby pro konfiguraci.

Volby pro konfiguraci.


Volby pro konfiguraci

Ve spodní části okna můžete volit audio soubory, které budou přehrány na začátku a konci přestávky. Výchozí audio soubory jsou umístěny ve složce sounds, ale je možné zvolit soubory z libovolného umístění. Jsou zde podporovány prakticky všechny nejrozšířenější formáty audia.

Uživatelským požadavkům je možné plně přizpůsobit i obrázky a animace zobrazované v průběhu přestávky. Program je dodáván s trojicí zdařilých GIF animací, které znázorňují různé cviky a jedním statickým JPG obrázkem. Tyto grafické prvky jsou umístěny ve složce pics. Do této složky můžete nakopírovat libovolné obrázky nebo animace a ty potom využívat při nastavení a konfiguraci přestávek.

Obsah složky pics.

Obsah složky pics.

Obsah složky pics

Závěr a hodnocení

Vedle aplikace PC WorkBreak jsou na Stahuj.cz k dispozici i další programy pro připomínání zdravotních přestávek. Jedná se například o aplikaci Eycare, která upozorňuje na zdravotní přestávky především z hlediska únavy očí a aplikaci Heath Alarm Clock, která představuje jednoduchý alarm pro připomínání přestávek. Obě zmíněné aplikace je nutné instalovat a v porovnání s PC WorkBreak neposkytují příliš široké možnosti konfigurace, statistiky a další pokročilejší funkce.

Program PC WorkBreak představuje zajímavou pomůcku pro připomínání zdravotních přestávek. Aplikace nevyžaduje instalaci a proto je spustitelná i z USB flash disků nebo jiných přenosných zařízení. Kladně hodnotím zajímavé uživatelské rozhraní, statistiky a možnosti konfigurace.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty