Hlavní navigace

Kingsoft Office Suite - královská kancelář zdarma

Nechcete utrácet peníze za MS Office a přitom vyžadujete uspokojivou kompatibilitu s tímto nejrozšířenějším kancelářským software? Vyzkoušejte aplikaci Kingsoft Office Suite, která z tohoto hlediska nabízí zajímavé vlastnosti.
Petr Tumajer 29. 10. 2011

Sdílet

Kancelářské aplikace jsou nutné v menší či větší míře pro každého uživatele. Mezi nejpopulárnější software tohoto typu patří balík kancelářských aplikací MS Office, který je distribuován v nejrůznějších verzích. Jako volně šiřitelná (open source) alternativa je často využíván Open Office, který poskytuje základní aplikace: textový editor, tabulkový procesor a nástroj pro tvorbu prezentací. Obdobně je koncipován i méně známý balík kancelářských aplikací Kingsoft Office Suite, který je nyní k dispozici na Stahuj.cz.

K hlavním kladným vlastnostem Kingsoft Office Suite patří vysoká kompatibilita se souborovými formáty MS Office. V textovém editoru je možné otevřít soubory ve formátu DOC i DOCX, v tabulkovém kalkulátoru soubory XLS i XLSX a v nástroji pro tvorbu prezentací soubory PPT i PPTX. Navíc je uživatelské rozhraní jednotlivých programů do značné míry inspirováno odpovídajícími aplikacemi MS Office. Proto se pojďme s vlastnostmi kancelářského balíku Kingsoft Office Suite podrobněji seznámit.

Instalace

Po stažení instalačního balíčku můžeme spustit proces instalace. V průvodci instalací je nejprve nutné odsouhlasit licenční ujednání. Další krok umožňuje volbu komponent pro instalaci. Jako volitelné komponenty jsou zde k dispozici knihovny obrázků a šablony dokumentů. Dále je možné volit umístění programu a název pro nabídku Start. Po ukončení instalačního procesu je zobrazeno okno, které umožňuje nastavit formáty DOC, RTF, XLS a PPT jako výchozí formáty aplikací.

Úvodní okno průvodce instalací.

Úvodní okno průvodce instalací.

Úvodní okno průvodce instalací

Uživatelské rozhraní jednotlivých aplikací

Po instalaci jsou na pracovní ploše k dispozici zástupci jednotlivých aplikací: textový editor Kingsoft Writer, tabulkový kalkulátor Kingsoft Spreadsheet a nástroj pro tvorbu prezentací Kingsoft Presentation.

Zástupci jednotlivých aplikací.

Zástupci jednotlivých aplikací.

Zástupci jednotlivých aplikací

Jak již bylo výše uvedeno, je uživatelské rozhraní a ovládání inspirováno kancelářským balíkem MS Office ve verzích 97 až 2003. Bohužel je zde podporována pouze angličtina. Na druhou stranu je ovládání dostatečně intuitivní. Pokud jste zvyklí pracovat ve výše zmíněných verzích kancelářských aplikací MS Office, bude pro vás ovládání aplikací Kingsoft Office Suit poměrně jednoduché.

Ve všech aplikacích je možné zobrazovat nebo skrývat různé nástrojové lišty. Bohužel není možné modifikovat jejich obsah přidáváním nebo odebíráním tlačítek. Ke kladným vlastnostem patří integrované nástroje pro tvorbu PDF dokumentů a nástroje pro zálohování. Při ukládání je možné dokumenty šifrovat a přístup zabezpečit heslem.

Textový editor Kingsoft Writer

Textový editor Kingsoft Writer.

Textový editor Kingsoft Writer.

Textový editor Kingsoft Writer

Při tvorbě dokumentů můžete využívat zabudované šablony, které jsou rozděleny do několika kategorií. Práce se styly je pohodlná a prakticky totožná s MS Word. Je zde k dispozici zabudovaný editor rovnic a dokumenty je možné otevírat v samostatných záložkách.

Při ukládání jsou podporovány tyto formáty: WPS (dokument Kingsoft Writer), WPT (šablona Kingsoft Writer), DOC, DOT, RTF, TXT, HTML, MHTML a při otevírání je navíc podporován formát DOCX.

Tabulkový procesor Kingsoft Spreadsheet

Tabulkový procesor Kingsoft Spreadsheet.

Tabulkový procesor Kingsoft Spreadsheet.

 Tabulkový procesor Kingsoft Spreadsheet

Tato aplikace poskytuje veškeré standardní nástroje a vlastnosti, na které jsme zvyklí z tabulkového kalkulátoru MS Excel. Jsou zde k dispozici funkce rozdělené do kategorií s možností zobrazování naposledy použitých funkcí, nástroje pro práci s daty včetně možnosti exportu dat z externích zdrojů a nástroje pro tvorbu grafů. Zde kladně hodnotím především zabudovaná barevná schémata grafů, která je možné snadno aplikovat a pohodlně vytvářet grafy na poměrně vysoké estetické úrovni.

Při ukládání jsou podporovány tyto formáty: ET (dokument Kingsoft Spreadsheet), ETT (šablona Kingsoft Spreadsheet), XLS, XLT, DBF, XML, HTML, TXT, CSV a při otevírání je navíc podporován formát XLSX.


Nástroj pro tvorbu prezentací Kingsoft Presentation

Nástroj pro tvorbu prezentací Kingsoft Presentation.

Nástroj pro tvorbu prezentací Kingsoft Presentation.

Uživatelské rozhraní Kingsoft Presentation

I tento nástroj je možné ovládat shodným způsobem jako aplikaci PowerPoint ve verzích 97 až 2003. Jsou zde k dispozici šablony snímků, volby pro nastavení přechodů, nástroje pro tvorbu vlastních animací. Do prezentace můžete vkládat video, zvuky a hudbu na pozadí a další prvky.

Při ukládání jsou podporovány formáty: DPS (prezentace Kingsoft Presentation), DPT (šablona Kingsoft Presentation), PPT, POT, PPS a při otevírání je navíc podporován formát PPTX.

Problém s kontrolou gramatiky v českém textu

V aplikacích není přímo podporována kontrola pravopisu a gramatiky při psaní českých textů, což je nepříjemné především při tvorbě textových dokumentů v editoru Kingsoft Writer.

Ukázka: Kontrola pravopisu je podporována pouze v anglickém textu.

Ukázka: Kontrola pravopisu je podporována pouze v anglickém textu.

Ukázka: Kontrola pravopisu je podporována pouze v anglickém textu

 

Tento nedostatek je možné alespoň částečně řešit pomocí českých slovníků pro Open Office:


1) Nejprve je nutné stáhnout požadovaný slovník.

Stažení slovníku.

Stažení slovníku.

Stažení slovníku

2) Stažený ZIP archiv rozbalíme.

Obsah staženého ZIP archivu se slovníkem.

Obsah staženého ZIP archivu se slovníkem.

 Obsah staženého ZIP archivu se slovníkem

3) Soubory cs_CZ.aff (prefixy a suffixy) a cs_CZ.dic (vlastní slovní zásoba) zkopírujeme do adresáře, který je určen pro výchozí slovníky Kingsoft Office Suite. Standardně se jedná o adresář Document and Settings\All Users\Data aplikací\Kingsoft\office6\buildins (platí pro OS Windows XP). Zde jsou již umístěny dva soubory: main.aff a main.dic, které představují anglické slovníky pro kontrolu gramatiky.

Původní obsah adresáře se slovníky.

Původní obsah adresáře se slovníky.

Původní obsah adresáře se slovníky

Obsah adresáře po zkopírování souborů českých slovníků.

Obsah adresáře po zkopírování souborů českých slovníků.

 Obsah adresáře po zkopírování souborů českých slovníků

4) Potom přejmenujeme původní soubory například tímto způsobem: main.aff na mainEn.aff a main.dic na mainEn.dic. Soubory českých slovníků přejmenujeme tímto způsobem: cs_CZ.aff na main.aff a cs_CZ.dic na main.dic.

Obsah adresáře se slovníky po přejmenování souborů.

Obsah adresáře se slovníky po přejmenování souborů.

Obsah adresáře se slovníky po přejmenování souborů

Po provedených úpravách je kontrola gramatiky realizována pomocí českého slovníku.

Ukázka: Kontrola pravopisu pomocí českých slovníků.

Ukázka: Kontrola pravopisu pomocí českých slovníků.

Ukázka: Kontrola pravopisu pomocí českého slovníku

Kompatibilita se soubory MS Office 2007

Všechny aplikace podporují na vstupu souborové formáty MS Office 2007. Proto je program využitelný pro konverzi formátu z této vyšší verze do verzí nižších (formát MS Office 2003). Formátování dokumentů zůstává zachováno a Kingsoft Writer si poradí i s vloženými standardními grafickými prvky (kliparty a tvary) a tabulkami. Bez větších problémů je možné využívat i rychlé části, stavební bloky a titulní strany.

Kingsoft Writer není schopen zachovat pokročilejší prvky z MS Word 2007. Jedná se například o prvky SmartArt, grafy a rovnice.

Kingsoft Office Suite se při konverzi dokumentů DOCX, XLSX a PPTX chová obdobně jako nástroj MS Office Compatibility Pack, který tyto formáty umožňuje otevírat ve starších verzích aplikací MS Office.

Ukázka dokumentu v editoru Word 2007.

Ukázka dokumentu v editoru Word 2007.

Ukázka dokumentu v textovém editoru MS Word 2007

Ukázka dokumentu v editoru Kingsoft Writer.

Ukázka dokumentu v editoru Kingsoft Writer.

Ukázka dokumentu v textovém editoru Kingsoft Writer

Závěr a hodnocení

Z pohledu českého uživatele patří mezi hlavní nevýhody kancelářského balíku Kingsoft Office Suite problémy s kontrolou pravopisu a gramatiky v českém textu. Především z těchto důvodů nepředstavuje Kingsoft Office Suite výraznější konkurenci pro nejpoužívanější freeware kancelářský balík Open Office. V Open Office je možné český slovník instalovat pohodlně ve formě rozšíření.

Na druhou stranu Kingsoft Office Suite poskytuje i některé zajímavé a užitečné vlastnosti, které jsou reprezentovány především podporou nových formátů z MS Office 2007 při otevírání dokumentů. Proto jsou aplikace dobře využitelné při prohlížení dokumentů v nových formátech i jejich konverzi do formátů starších.

Mě osobně nejvíce zaujal tabulkový kalkulátor Kingsoft Spreadsheet. Je zde možné pracovat prakticky totožným způsobem jako v kalkulátoru Excel 2003 a navíc jsou k dispozici zabudovaná barevná schémata, které je možné snadno využívat při tvorbě grafů.

Na Stahuj.cz jsou k dispozici aplikace Kingsoft Office Suite také jednotlivě, a proto nemusíte instalovat celý kancelářský balík a můžete si vybrat konkrétní aplikaci:

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty