Hlavní navigace

Jak funguje myš?

V článku se dozvíte nejen, jak funguje kuličková, optická a laserová myš, ale také o speciálních druzích myší, které můžete na trhu najít a nadstandardní funkce, jež vám dovolí provádět.
Martin Zachar 29. 9. 2009

Sdílet

Počítačová myš je spolu s klávesnicí nejčastějším vstupním zařízením v počítači. Dokáže ji po chvíli používání ovládat každý intuitivně. Tento vstupní prvek je určen především pro ovládání grafického rozhraní mnohých aplikací, kde by klávesnice nezaručovala dostatek volnosti a rychlosti pro uživatele.

Podle funkčnosti myši dělíme na mechanické (kuličkové) a optické (popřípadě laserové).

 

Ukázka dnešní myši.

Mechanické myši

Již několik let nejsou tyhle typy používány, jelikož jsou zastaralé, vyžadují údržbu (čištění) a mají větší sklony k poruchám. I když je v obchodech zřejmě nenajdete, rozhodně stojí za to se o nich zmínit.

Jejich funkce spočívá v kolečku, které je umístěno v dolní části zařízení a mírně z něj vykukuje. Při pohybu po podložce se pak kulička otáčí, na ni přiléhající válečky roztáčí malá kolečka, která zajišťují přerušování světelného paprsku. Ten je snímán senzory, které tímto detekují pohyb. Válečky jsou v myši dva, abychom mohli rozeznat jak pohyb dopředu a dozadu, tak také doleva a doprava. Výsledný signál je přenesen do počítače, kde je vypočítán posun (nejčastěji) kurzoru na obrazovce pomocí ovladače myši.

Myš se dříve připojovala do portu PS/2, což bylo později nahrazeno USB. Existují také redukce, které dokážou zkonvertovat jeden způsob připojení na druhý.

 

Redukce z USB na port PS/2.

Optické myši

Počátek optických myší spočívá ve snímání odrazů od speciální podložky, která je potištěna modrými a šedými pruhy (na bílém pozadí). Takto nám vzniká mřížka. Při pohybu myši jsou pak osvětlovány LED diodami jednotlivé pruhy a optická čidla detekují odražený paprsek. Čidla mají rozdílné vlastnosti, takže snímají vždy pouze jednu barevnou kombinaci čar (modro-bílé a šedě-bílé).

Novější optické myši mají mnohem širší možnosti, co se podložky týká. Jejich funkce spočívá v osvětlování povrchu, na kterém je myš umístěna, a periodickém ukládání stávajícího obrazu podložky. Fungují tedy spíše jako fotoaparáty. Vnitřní procesor myši poté vyhodnocuje odlišnosti v obrazech a hledá (počítá) vektor (směr a velikost) změny pohybu.

Sejmutý obraz má většinou velmi malé rozlišení (například 18x18 pixelů), ale frekvence snímání je vysoká (například 1500 snímků za sekundu, ale i vyšší). Přitom platí, že čím má myš vyšší rozlišovací schopnost, tím je zajištěn lepší a hladší posun kurzoru. Herní myši pak často obsahují různé přepínání rozlišovací schopnosti, například aby mohl hráč v klidu a hladce zamířit na své nepřátele.

Herní myš.

Často také můžete zaslechnout název laserová myš, která pracuje obdobně jako optická, pouze místo LED diody pro osvětlování povrchu používá laser. Ten pracuje ještě na vyšší snímkovací frekvenci. Pracuje také s obrazem o větším rozlišení než optické myši.

Myši mohou být také drátové nebo bezdrátové. Drátové přenášejí informace přímo elektrickým vodičem. Bezdrátové využívají pro svou komunikaci s počítačem nejčastěji bluetooth zařízení, které je dodáváno s myší. To se připojuje většinou do USB. Pokud optická myš pracuje na úkor vlastní baterie (bezdrátové myši), pak často obsahuje šetřící módy, které nespotřebovávají tolik energie. Spočívají ve snížení frekvence osvětlování podložky. Snímkovací frekvence u některých modelů klesá až na nulu a je nutné je poté "vzbudit" kliknutím tlačítka myši. Pokud tedy máte optickou (laserovou) myš, můžete ji otočit (uvést do klidu) a sledovat, zda paprsek (světlo) změní počet blikání na okem rozeznatelný, či zda zmenší alespoň sílu osvětlení.

 

Další součásti a typy myší

Samotná myš s rozeznáváním pohybu by zřejmě nebyla tak úspěšným a používaným zařízením bez tlačítek. Mnozí uživatelé si jistě pamatují doby, kdy měla myš pouze 2, popřípadě 3 tlačítka. Třetí tlačítko se postupně vyvinulo v kolečko, které zastává jak možnost stisknutí, tak také funkci plynule nebo krokově měnit velikost jedné hodnoty, což se často využívá pro různé přibližování nebo posouvání se po stránce (webové, dokumentu, atd.).

Moderní myši obsahují mnohdy více funkčních tlačítek, jejichž funkci si může uživatel nastavit. Dobrým příkladem jsou opět herní myši (nebo profesionální myši například na 3D modelování nebo rýsování), které obsahují další tlačítka, jež hráč ve hře hojně využije. Herní myši jsou samy o sobě velkou zajímavostí, protože často dovolují přidávat různá závaží, aby byla pro hráče jako na míru.

TrackBall (kulička) umístěný v myši.

Některé myši obsahují místo kolečka kouli (TrackBall), která dovoluje rotovat všemi směry. Popřípadě můžete na trhu nalézt také speciální zařízení pro 3D snímání, která dovolují rozeznávat polohu myši v prostoru. Nejznámějším příkladem může být Wii ovládač. Takto speciální zařízení se ještě před Wii používala pro 3D rýsování a modelování, kdy využívala ultrazvuk pro zachycení pohybu. Dokázala rozeznat jak polohu, tak také naklonění dopředu a dozadu, naklonění doleva a doprava a také natočení přední části do boků (jako u auta). Ovládání něčeho takového však již není intuitivní, ale vyžaduje speciálnější trénink.

Náhradou za myš může být v dnešní době například TouchPad, který je k dispozici snad na každém moderním notebooku. Popřípadě také TrackPoint, což je obdoba malého joysticku.

 

Dole můžete vidět TouchPad, mezi klávesami B, H, G je umístěný TrackPoint.

Budoucnost?

Používání myší může být z části nahrazeno dotykovými obrazovkami, které by umožnily rychle ovládat grafické rozhraní některých aplikací. Jejich používání však určitě neskončí, protože například hry (střílečky) se bez myši hrát nedají.

V diskuzi se můžete pochlubit, jak vypadaly nejstarší myši, jaké jste používali, popřípadě, zda máte herní myš a jaké všechny vymoženosti obsahuje.

Autor článku

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty