Hlavní navigace

 따고요 - 따고요운세 1.3

2018 따고요 운세는

사주풀이,토정비결, 오늘의운세, 성명풀이, 궁합, 별자리운세, 나의탄생화운세, 꿈해몽등의 다양한 운세정보를 무료로 제공하고 있습니다.

또한 오늘의명언, 부적, 오늘의운세점수를 포함하여 다양한 콘텐츠로 고품격 운세서비스를 제공합니다.

'따고요 운세'로 다양한 운세정보를 무료로 이용해 보세요.


1. 사주풀이
사주는 태어난 년, 월, 일, 시로 보는 학문입니다.
우선 자신의 음력 생 년 월 일과 태어난 시각을 알아야 합니다. 사주 개론, 초년운, 중년운, 말년운, 애정운, 재물운, 직업운등을 보실 수 있습니다.

2. 토정비결
과학적인 사주로 당신의 1년을 알아보는 1년 운세.. 고도의 문명을 이룩하고 그 문명의 혜택을 누리며 살아가는 모든 사람들이 모든 사람들에게 올해의 운세를 알려드립니다.

3. 오늘의운세
사람은 태어나는 순간부터 마감하는 순간까지 각각의 가지고 있는 운이 다르다고 합니다..
그 운, 사주란 사람의 태어난 년,월,일,시 이 네가지의 기둥으로서 사람의 길융화복을 점치는데 이처럼 년,월,일,시를 가지고 점치는 것을 사주라고 한다. 천지간의 기둥으로서 사람의 미래를 판단한다는 것입니다.

4. 성명풀이
한문의 원격 형격 이격 정격은 나무뿌리 역할을 하고 한글의 음오행은 나무줄기나 가지역할을 하고 도장과 싸인은 나뭇잎의 역할을 합니다. 한자 이름은 호적에 올려놓고 평소 사용은한글을 많이 사용합니다. 한자 이름의 원격 형격 이격 정격은 나무뿌리요. 한글이름의 [김木 칠金 성金] 木(목)金(금)金(금)은 나무줄기와 가지역할을 합니다.

원형이정은 잘 맞아 뿌리는 왕성해도 음오행이 안 맞아 나뭇가지가 약하고 잎이 병들면 많은 열매가 열릴까요? 본인의 이름을 직접 확인해 보세요.

5. 궁합
사주로 보는 두 분만의 완전한 궁합 풀이 사랑을 결정하기 어렵지요?
두분의 궁합이 그 결정에 조금이나마 도와드리고 있지요. 두분은 과연 천생연분일까?

6. 별자리운세
황도 12궁 가운데 태어난 날에 태양이 위치한 별자리가 바로 당신의 별자리입니다. 밤하늘에 떠 있는 별자리가 들려주는 당신의 성격과 당신의 운명 이야기오늘 별자리 이야기에 귀기울여 보세요.

7. 나의 탄생화운세
꽃의 아름다움과 향기가 피어 오르는 꽃의 운세 장미의 가시에 찔리지 않고 그 향기에 취하고 그 아름다움에 매료되는 날이 되어 보세요. 사랑을 당신의 품에 가득 드립니다.

8. 꿈해몽
밤에 꾸는 꿈은 미래에 대한 메시지 꿈에 대한 정확안 해몽으로 자신의 인생에 방향이나 희망을 이룰 수 모든 사람들에게 올해의 운세를 알려드립니다.

9. 간편한 SNS 공유기능
카카오톡으로 이용내역 운세정보를 공유하는 기능이 있습니다.


2018 무술년 황금개띠와 같은 빛나는 일만 가득하길 기원합니다.
따고요 운세와 함께 준비하십시오.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o 따고요 - 따고요운세

 • Verze programu

  1.3
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  10 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  20. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty