Hlavní navigace

 러너틱 1.0.5

*패스워드의 힌트는 페이스북에 게제되어있습니다 서포트 페이지를 이용해주세요*

수많은 사람들과 이야기가 교차하는 익숙한 거리.
그리고 모든 일은 그 곳에서 일어났다.
평소와 같은 일상처럼 흐르던 그 곳에서 갑자기 땅이 흔들리고
한꺼풀 감긴 눈동자 사이로 다시 보이는 건 깊은 어둠뿐.

그 속에서 꿈틀거리는 기묘하고 '낯선' 존재들.
꿈같은 현실속에서 우리가 당장 알 수 있는 유일한 세 가지.
"지진, 좀비, 그리고 탈출."
지진은 우연한 현상인가, 아니면 좀비같은 기이한 현상인가-.
나는 과연 탈출할 수 있을까?

준 : 가자. 내가 앞장설 테니까 잘 따라와야 해.
승호 : ...아직 난 결정을 내리지 못했다.
?? : 간단해. 그냥 내 손을 잡기만 하면 되니까.


* '나'가 아는 것은 모두 진실인가?
* 선택, 그 길의 끝은?********


단순한 좀비 이야기가 아닌 선택지 탈출방식의 비주얼노벨입니다.

* 비주얼 노벨에 어울리는 방대한 볼륨의 시나리오.
: 단순하고 짧은 스토리가 아닌 다양한 엔딩과 치밀한 스토리구성을 통해
게임 진행의 지루함을 날려드립니다.

*플레이타임 12시간 이상 !

* 한 번의 선택이 '나'의 운명을 결정 짓는다!
: 선택지를 통해 주인공과 주변 사람들의 운명이 달라집니다.

* 대사 자동 스킵 및 오토 기능!
: 비주얼 노벨의 필수 요소를 탑재함으로써 더욱 쉽고 편안한 플레이를
할 수 있도록 지원해드립니다.

* 유려한 사운드
: 몰입도를 더해주는 사운드.


* 다양한 세이브&로드 모드 지원
: 오토, 퀵, 셀렉트 세이브 모드와 로드 모드를 모두 지원함으로써
선택의 즐거움을 더해드립니다.

*마리오네트 엔진을 사용 아이패드에 최적화된 쾌적한 플레이환경.

후속작이 출시되었습니다 많은 관심 부탁드려요!

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 러너틱

 • Verze programu

  1.0.5
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  217,32 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  3× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  9. 10. 2019

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty