Hlavní navigace

 ฝึกนับ 123 1.0

ลืมการเรียนรู้แบบเดิมๆ แล้วมาสนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้แนวใหม่ ผ่านแอปพลิเคชั่น “ฝึกนับ 123” นวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการให้กับลูกน้อย
- เรียนรู้ตัวเลข 1-10, ๑-๑๐ ผ่านสื่อแบบ Interactive
- เรียนรู้การนับจำนวนสิ่งของ และคำศัพท์ภาษาไทย-อังกฤษ
- เสริมสร้างทักษะการฟัง การพูด และการอ่านภาษาอังกฤษด้วย “ประโยคฝึกฟัง-พูด”
- เรียนรู้ทิศทางการเขียนตัวเลขอาระบิก ตัวเลขไทย ด้วยคลิปสอนเขียน โดยใช้คู่กับหนังสือ “ฝึกเขียน 123”
- เพลิดเพลินกับดนตรีและภาพเคลื่อนไหวสีสันสดใสประกอบทุกหน้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชั่น “ฝึกนับ 123” จึงถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้านภาษา เสริมจินตนาการ และคณิตศาสตร์ให้แก่ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) : ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด และทีมงาน The Sun Plex
ที่ปรึกษาวิชาการด้านปฐมวัย : รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์, ปิยนุช พูลทรัพย์
บรรณาธิการ : พรรณพิลาศ เกิดวิชัย, รัตนรรท์ ทองทั่ว, กิตติพันธ์ ไชยสาร, ปาลิดา เกาะลอย
ภาพและแอนิเมชั่น : ธัญญรัตน์ บุทธิจักร, ฐิราภรณ์ มณีรัตน์, จิตราทิพย์ เอมแบน, วรกานต์ อำพาไพ
เสียงบรรยาย : ศุภดา พึ่งหิรัญ (ภาษาอังกฤษ), นานานัน (ภาษาไทย)

หนังสือที่ใช้ประกอบกับแอปพลิเคชั่น : ฝึกนับ 123
ราคา : เล่มละ 75 บาท
สั่งซื้อหนังสือ : http://www.edtechcreation.com

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o ฝึกนับ 123

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty