Hlavní navigace

 삼명수학학원 문수로점 1.0.0

========학원 소개========

안녕하세요!

대학 시절 서울에서 첫 과외를 시작으로 학원강사 경험을 쌓고 울산에서 수학학원장으로 거듭나기까지 부지런히 책을 가까이하며, 15년 이상을 강의 한길만을 걸어왔습니다.

저를 믿고 학생을 맡겨주신 부모님과 저를 따라준 학생들에게 좋은 가르침을 전하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

그러나 돌이켜보면 과외하던 시절의 저의 실력이 부끄럽고 올해는 작년의 제가 부끄럽습니다.

그러기에 노력하고 또 노력하여, 항상 맞이하는 올해에는 더 좋은 가르침을 주기 위해 발전하고 있습니다.

학생 한 명 한 명에 최선을 다해 제 손으로 직접 가르치고 자신의 꿈을 이룰 수 있도록 밑거름이 되는 삼명학원장이 되겠습니다.

감사합니다.


========앱 사용 설명서=======


▶학원 소개
학원 위치와 전화번호,
소개 이미지를 한눈에 확인 할 수 있습니다.

▶게시판
누구나 자유롭게 글을 작성할 수 있는 공간으로
댓글기능을 통해 사용자들과 학원 선생님들과의 소통을 도와드립니다.

▶공지사항
학원에서 진행하는 이벤트나 이슈사항을
이미지와 링크를 통해
보다 상세한 정보를 제공해 드립니다.

▶포토앨범
학원 내부 사진이나 실제 학원 이용모습을 등록하여
사용자들에게 학원 현황을 알려드립니다.

▶영화예매
학원에서 제공하는 서비스로, 영화를 할인 받도록 도와드립니다.

▶전화문의
클릭한번으로 학원에 간편하게 전화를 연결해 드립니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 삼명수학학원 문수로점

 • Verze programu

  1.0.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  10,75 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty