Hlavní navigace

 부산사람책도서관 1.0

사람책이란?
(Human Library)

관련 전문지식을 가진 사람이 독자와 만나 정보를 전해주는 도서관으로 휴먼 라이브러리에서 독자들이 빌리는 것은 책이 아니라 사람(Human Book)이다. 사람책 도서관이나 리빙 라이브러리(Living Library)라고도 한다.

책이라는 물리적인 형태의 정보제공 서비스에서 벗어나 대화를 통해 정보를 공유하는 새로운 모습의 도서관이다

1. 한권의 책이되어 다양한 분야의 사람들의 살아있는 경험과 지혜를 공유함으로서 사람중심의 사회가 실현되기를 기대한다.

2. 독자들은 사람책 목록을 살펴보고 읽고 싶은 사람책을 선정해 사람책과 마주 앉아 자유로운 대화를 통해 그 사람의 경험을 읽기 때문에 종이책에서 느낄 수 없는 저자의 생생한 이야기와 경험, 생각을 직접 들을 수 있다

3. 궁금한 점을 바로 물어볼 수 있다

4. 직접 책을 쓰지 못하는 사람이 구술로 경험을 전달함으로써 책을 내는 것 이상의 보람을 느낄 수 있다


부산사람책도서관 어플리케이션은 자기 자신을 사람책으로 쉽게 등록하고, 등록된 사람책을 편리하게 검색하여 지식과 경험을 공유하실 수 있도록 도와드립니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 부산사람책도서관

 • Verze programu

  1.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  1,71 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty