Hlavní navigace

 유통기한 언제지 1.0.4

‘유통기한 언제지’ 서비스 소개

저희 ‘유통기한 언제지’는 전국 유치원·어린이집의 식자재 유통기한 관리 서비스입니다.
아직도 유통기한을 일일이 수기로 작성하시나요?
엑셀로 작업하시다가 파일이 저장되지 않았나요?
이제는 ‘유통기한 언제지’ 앱으로 단 한번의 영수증 촬영을 통해 유통기한을 편리하고 체계적으로 관리해보세요!

[앱 기능]
▶ 영수증 촬영
- 제품 구매 영수증을 촬영하면 제품 정보가 자동으로 등록됩니다. (스마트 영수증 포함)
▶ 유통기한 기입
- 자동 등록된 제품들의 유통기한만 기입하면 제품 등록 완료!
▶ ’나의 냉장고’ 기능
- 앱을 통해 언제 어디서나 내 냉장고 속 식자재를 확인할 수 있습니다.
- 여러 개의 냉장고를 만들어 여러 그룹의 냉장고를 관리해보세요.
▶ 유통기한 임박 알림
- 유통기한이 임박한 제품을 미리 알려드리니 얼른 소진하세요!
- 사용자 푸시 설정을 통해 원하는 기한에 알림을 받으실 수 있습니다.
▶유통기한 스티커 정보 자동 입력(개발중)
- 손으로 쓰던 유통기한 스티커가 이제는 제품 인식만으로 정보가 자동 입력됩니다.
▶ 그룹 기능
- 하나의 냉장고를 여러 구성원이 공유해 더 꼼꼼하게 식자재를 관리해보세요.

[신청 서비스]
전문관리대행서비스(첫 3개월 무료 서비스 제공)
혹시 영양사가 상주하지않아 관리의 불편함을 느끼시나요?
지자체의 불시 점검에 대비하고 싶으신가요?
‘유통기한 언제지’의 전문관리대행서비스로 이런 고민을 해결해보세요!

▶ 프로세스 및 기대효과
- 전문 영양사가 월 2회 직접 유치원·어린이집에 방문해 위생점검 체크리스트를 기반으로 위생 및 식자재 관리를 해드립니다.
- 자체 제작한 유통기한 스티커를 식자재마다 부착해 관리의 소홀함이 없도록 합니다.
- 전문관리대행서비스 이용 인증마크를 유치원·어린이집 정문에 부착해
학부모님들로부터 신뢰감을 높입니다.
- 월 2회 주기적인 관리로 양질의 위생상태를 유지해 불시 점검에 대비할 수 있습니다.

※ 저희 ‘유통기한 언제지’서비스는 가정에서도 사용하실 수 있습니다.
오늘 저녁 내 아이들에게 어떤 음식을 만들어줄지 고민하시는 부모님들!
레시피 추천 기능으로 그 고민을 해결하세요.
- 무분별한 레시피가 아닌 보유한 식자재를 바탕으로 레시피를 추천해드립니다.
- 약 2,700여개의 요리, 반찬 등 다양한 카테고리의 레시피를 경험해보세요!

‘유통기한 언제지’ 사용 중 불편하신 사항 및 건의 사항이 있으시다면 언제든 말씀해주세요.
- 우리나라의 미래인 아이들이 신선한 식자재만 먹는 그 날까지 저희 ‘유통기한 언제지’가 함께 하겠습니다.

‘유통기한 언제지’ 서비스 홈페이지:
http://www.ourneeds.co.kr
대표 이메일 주소: ourneeds00@ourneeds.co.kr

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o 유통기한 언제지

 • Verze programu

  1.0.4
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  48,68 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  0× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty