Hlavní navigace

 판무클럽 - 에피루스 판타지 무협 서점 6.0.3

에피루스의 베스트 판타지 무협 소설 앱서점입니다.
별도의 회원가입없이 아이폰 결재만으로 베스트 판타지 무협 소설을 편리하게 이용하실 수 있습니다.

쟁선계1권, 다크메이지1권, 사나운 새벽1권, 군림천하1권, 사신1권, 호위무사1권, 노는 칼1권, 대형설서린1권 등 인기 판타지무협작가의 진짜 판타지무협소설 무료서비스가 제공됩니다. 무료소설과 함께 앱서점 오픈기념 특별할인가를 즐기십시오.

*에피루스 추천 베스트 판타지무협소설

쟁선계 / 이재일
에피루스에서만 읽을 수 있는 최고의 무협작품
고증과 가상의 조화를 이룬 한국무협사 최고의 걸작
훌륭한 무협 작가, 재밌게 본 무협을 말하라면 떠오르는 여러 작가와 작품이 있다. 그중에서도 고증과 가상의 조화를 가장 완벽하게 이룬 명작을 하나만 꼽으라면 많은 사람이 입을 모으는 작품이 「쟁선계」다.
6년의 공백을 깨고, 이 미완의 작품을 9권까지 전자책으로 서비스하게 된 이유는 에피루스 이북클럽에서 10권 연재를 시작하며 앞선 내용을 먼저 선보이고자 함이다….

대형 설서린 / 설봉
빠른 전개, 고조되는 긴장, 예측불허의 반전
전율이 이는 압도적 재미! 설봉의 「대형 설서린」
뒷골목 파락호, 삼류 건달을 말한다. 영은촌에서 제법 알아주는 파락호 독사, 이 인물이 「대형 설서린」의 주인공이다. 독사는 손속이 독해서 독사가 아니라 입 밖에 낸 말은 무슨 일이 있든 지키고야 마는 그의 성격 때문에 생겨난 별칭이다….

하프블러드 / 김정률
너무나 충격적인, 그러나 인간적인 하프블러드(혼혈아)의 탄생
'소드 엠페러''다크 메이지' 출간 이후 다음 작품을 애타게 기다리는 독자들에게 작가는 파격적인 소재의 야심작 '하프블러드'를 선보이며 다시 한 번 팬심을 사로잡았다.
'하프블러드'의 주인공 레온은 인간과 몬스터 사이에서 태어난 하프블러드이다. 몬스터 중에서도 최상위에 속하는 오우거의 피를 이은 존재. 인간의 지능과 오우거의 신체를 지닌 이 불가사의한 존재는 다소 충격적인 서막을 열며 탄생을 알린다….

호위무사 / 초우
“반드시 지켜야 할 것이 있는 자는 쉽게 죽지 않는다!”
강호 무림에서 가장 강하고 큰 세력인 용부.
어느 날 한 사내가 호위무사가 되기 위해 그곳의 문을 두드린다.
사랑을 하기 위해 사랑을 할 수 없는 길로 걸어간 남자, 사공운. 그에겐 절대무공보다, 십대 고수로서의 삶보다 더 중요한 것이 있었으니.....

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 판무클럽 - 에피루스 판타지 무협 서점

 • Verze programu

  6.0.3
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  42,25 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Korejština
 • Staženo

  16× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty