Hlavní navigace

 디럭스 아가페성경찬송HD 2.1.0

▶ 본 아가페성경찬송HD는 iPAD 전용 어플입니다.

√ 국내 성경출판을 선도하는 아가페출판사에서 개발한 국내 유일의 개역개정판과 쉬운성경을 대조할수 있는 어플입니다.

▶ 컨텐츠 보기
1. 개역개정(4판) + 오디오 (성우 서혜정 )
2. 아가페 쉬운성경 (Text)
3. 개역한글판 본문 (Text)
4. 새찬송가 (2도악보, 기타 주법, 리듬, 코드 표기) + 오디오
5. NLT (2nd Edition) + 오디오 (Dramatized)
6. KJV (King James Version)
7. ASV (American Standard Version)
8. 아가페 성경사전
9. 아가페 심방사전
10. 영한사전 (62,000 단어/숙어 내장)
11. 주기도문, 사도신경, 십계명

▶ 기 능
- 한글/영어/한영/영한 등의 대조성경을 더 쉽고 빠르게
- 0.8x / 1.0x / 1.2x 의 오디오 배속기능 지원
- 권/장/절 단위의 북마크 기능 및 권/장 단위의 메모기능
- 본문 하이라이트 및 성경 본문검색기능
- 다양한 디자인, 색상, 스킨, 폰트 등을 설정할 수 있는 통합 설정메뉴
- 주기도문, 사도신경, 십계명 (한/영 지원)
- 멀티태스킹 지원(iOS5)

▶ 유료하고 직관적인 사용자 인터페이스
- 전 페이지의 가로/세로보기 지원
- 시작시 마지막으로 읽었던 성경 권/장/절을 자동 저장(자동 북마크)

▶ 편리하고 쉬운 북마크/메모 관리기능
- 등록순과 성경순의 정렬옵션을 지원함
- 성경 본문에서의 북마크된 절을 삭제함은 물론,북마크/메모 관리페이지에서도 따로 관리할 수 있음

▶ 다양한 색상옵션 및 설정기능
- 4종류의 스킨을 제공하여 사용자의 선호도를 고려
- 글씨종류, 글씨크기, 줄간격, 절간격을 조절할 수 있는 기능 지원
- 바탕화면 4가지 색상 및 하이라이트 5가지 색상지원
- 초기화 기능을 통한 빠른 메모/북마크/하이라이트 초기화 기능

▶ 저작권
1. 본 제품에 사용한 [성경전서 개역개정판]의 저작권은 재단법인 대한성서공회 소유이며 재단법인 대한성서공회의 허락을 받고 사용하였음.

2. 아가페 쉬운성경 및 아가페 성경사전, 아가페 심방사전의 저작권은 (주)아가페출판사에 있음.
3. NLT 의 저작권은 TYNDALE 에 있음.
4. 나눔글꼴의 저작권은 NHN에 있음.

※ 본 어플은 용량이 큰 관계로(약 1.8G) 다운로드시 시간이 많이 소요됩니다.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 디럭스 아가페성경찬송HD

 • Verze programu

  2.1.0
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  1,74 GB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
 • Staženo

  76× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty