Hlavní navigace

 네이버 부동산 – Naver Real Estate 2.1.6

 • Přejít do App Store
내게 꼭 맞는 조건의 매물을 찾고 있다면, 네이버 부동산!
이사를 준비하고 계신다면 네이버 부동산으로 원하는 매물을 쉽고 편리하게 찾아보세요.


1. 아파트에서부터 원룸까지, 내가 찾던 매물 발견!
내가 찾는 조건을 검색창 또는 조건 변경을 선택하여 입력해보세요.
원하는 매물을 쉽고 편리하게 찾을 수 있습니다.
(예. "개포동 융자금없는 방3개 아파트 전세", "홍대근처 1억이하 원룸 전세")

* 아파트, 오피스텔, 분양권, 빌라, 재건축, 전원주택, 단독/다가구, 상가주택, 한옥주택, 재개발, 원룸, 고시원, 상가, 사무실, 공장/창고,건물, 토지 등의 매물을 모두 확인할 수 있습니다.


2. 회사, 학교까지 30분 이내 이동 가능한 매물 찾기
목적지까지 10~60분 이내에 대중교통(지하철 또는 버스)으로 이동 가능한 지역 및 매물을 찾을 수 있습니다.
(예. 강남역까지 버스로 30분 이내)


3. 초등학교 통학구역 및 배정 단지/매물 찾기
OO 초등학교 배정 가능한 매물을 찾고 계신다면 지도에서 학군 아이콘을 클릭해보세요.
해당 초등학교에 배정가능한 통학구역 및 매물을 바로 확인할 수 있습니다.


4. 마트, 병원은 주변에 있나?
매물 주변에 꼭 필요한 편의시설이 있다면 지도에서 주변 편의시설 아이콘을 클릭해보세요.
지도에서 매물과 주변 편의시설 정보를 함께 바로 확인할 수 있습니다.

* 버스정류장, 지하철, 어린이집, 유치원, 학교(초/중/고), 병원, 주차장, 마트, 편의점, 세탁소, 은행, 관공서 등의 주변 편의시설 정보를 확인할 수 있습니다.


5. 중복 매물은 그만!
중복 매물이 그룹핑 적용되어 이제 한눈에 매물 가격과 중개사를 비교해볼 수 있습니다.


6. 관심지역, 관심단지, 관심매물만 쉽게 모아보는 MY 부동산 홈
살고 싶은 지역과 단지, 매물을 발견했을 때 혹은 살고 있는 아파트의 시세 변동을 체크하고 싶을 때 '관심지역', ‘관심단지’, ‘관심매물’로 등록해 보세요. 이렇게 등록한 정보는 '부동산 홈'에서 최신 매물, 시세, 실거래가 정보를 언제나 모아서 볼 수 있습니다. 단, PC에서는 관심지역은 연동되지 않습니다. (추후 지원 예정)


7. 알림으로 더 좋은 매물 발견
원하는 조건의 매물을 매번 하나하나 찾는 것이 번거롭다면 “매물 알림” 기능을 활용해 보세요. 내가 설정한 조건(예: 성남시 분당구 정자동/5억 이하/30평/전세/아파트)의 매물이 등록되면 네이버앱으로 Push 알림이 옵니다. 매물의 상세 페이지나 아파트 단지 정보 페이지, 매물 목록 페이지에서 우측 상단에 있는 알림 아이콘을 선택하고 조건을 추가하면 알림을 받아볼 수 있습니다.


※ 네이버 부동산앱은 iOS 8.0 이상부터 사용할 수 있습니다.

앱 사용 중에 궁금하신 점 또는 문제가 발생한 경우,
네이버 부동산 고객센터 ( https://m.help.naver.com/support/service/main.nhn?serviceNo=5608 )로 접속하여 궁금하신 점을 해결해 보세요.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

 • Přejít do App Store

Souhrnné informace o 네이버 부동산 – Naver Real Estate

 • Verze programu

  2.1.6
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ano
 • Velikost souboru

  19,73 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Korejština
 • Staženo

  231× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  12. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty