Hlavní navigace

 청주페이 418.000.02

지역경제 살리는 청주시 지역화폐 [청주페이]

▶청주페이란?

충청북도 청주시의 지역화폐로, 우리 지역 내에서 돈이 돌게 하여 소상공인의 매출액 증대와 지역경제 활성화에 기여합니다.
충전식 선불카드 형태의 지역화폐로, 청주시 내에서 사용할 수 있습니다.
또한 청주시민에게 복지 수당을 지급하는 수단으로, 지역경제 활성화를 위해 충전 시 인센티브를 제공합니다.

▶카드 형태의 편리한 청주시 지역화폐, 청주페이 카드 신청 및 사용
- 복잡한 계좌 개설이나 은행 방문 없이, 앱에서 바로 카드를 신청할 수 있습니다.
- 발급 받은 카드는 모바일 앱을 통해 언제 어디서나 충전할 수 있어요.
- 청주시의 모든 가맹점에서 카드로 편리하게 결제하세요.
- 카드 이용 내역은 앱에서 간편하게 확인할 수 있습니다.
*소상공인 경쟁력 강화를 위해 백화점, 대형마트, 대기업 프랜차이즈 직영점 등 일부 제외 업종에서 사용이 제한될 수 있습니다.▶충전 시 추가 인센티브 제공
- 충전 시 충전금액에 대해 인센티브를 추가로 지급합니다.
- 인센티브는 결제 시 현금처럼 쓸 수 있는 금액입니다.

▶체크카드와 같은 30% 소득공제
- 앱에서 소득공제 신청 후 결제 시, 연말에 자동으로 공제 혜택이 적용됩니다.
- 카드 사용 전 꼭 소득공제 신청을 먼저 해주세요! 앱 우측 상단 전체 메뉴에서 "소득공제 신청"을 통해 신청할 수 있습니다.
▷ 청주페이 사업의 운영대행사는 코나아이㈜입니다.

▷문의 안내
- 앱 사용 중 궁금한 사항이나 불편한 점이 있으시면 아래의 고객센터로 연락 주세요.
- 청주페이 고객센터 : 1811-7882 (평일 09:00~18:00)

▷접근 권한

- 연락처: 휴대폰 연락처를 통한 간편한 입력

- 카메라: 바코드 정보 읽기

- 위치: 내 위치 기반 안내 제공


*청주페이 앱을 이용하기 위해서는 접근 권한에 동의해야 합니다.

*설치 혹은 업데이트가 완료되지 않을 경우, 앱을 삭제하거나 데이터를 초기화한 후 다시 시도해 주세요.

Celkové hodnocení

Průměr hodnocení
3

Pro hodnocení programu se prosím nejprve přihlaste

Přejít do App Store

Souhrnné informace o 청주페이

 • Verze programu

  418.000.02
 • Autor

 • Potřeba instalace

  ne
 • Velikost souboru

  100,08 MB
 • Systémové požadavky

  Aplikace pro: iPhone, iPad
 • Jazyk

  • Angličtina
  • ,
  • Čínština
  • ,
  • Japonština
  • ,
  • Němčina
 • Staženo

  1× celkem
  0× tento měsíc
 • Poslední aktualizace

  14. 5. 2020

Něco jsme propásli?

Dejte nám vědět. Upozornit redakci Stahuj
Velice děkujeme za Vaše podněty